สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 86587 ภาษาไทย1015
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1เกรียงศักดิ์ ปุตดะกูล71030 May 2017 05:34:4930 May 2017 05:43:198:30
2ฮัสนะห์ รอเหม51012 Nov 2016 23:29:1012 Nov 2016 23:31:552:45
3เมฆ ครับผม158 Nov 2016 15:21:578 Nov 2016 15:23:151:18
4วรารัตน์ ทองสุข4107 Nov 2016 13:58:047 Nov 2016 14:04:596:55
5พ ส10107 Nov 2016 02:41:407 Nov 2016 02:43:231:43
6อโณ เชาว์4107 Nov 2016 02:14:397 Nov 2016 02:16:091:30
7พ ส10105 Nov 2016 16:12:315 Nov 2016 16:14:191:48


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713