สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 86587 ภาษาไทย1015
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1พิธุภัทร สำโรงทอง51023 Sep 2017 19:36:0923 Sep 2017 19:39:383:29
2สุวรรณี ซื่อเสมอ21020 Sep 2017 14:51:2420 Sep 2017 14:51:390:15
3สุวรรณี ซื่อเสมอ21020 Sep 2017 14:50:3920 Sep 2017 14:51:070:28
4เกรียงศักดิ์ ปุตดะกูล71030 May 2017 05:34:4930 May 2017 05:43:198:30
5ฮัสนะห์ รอเหม51012 Nov 2016 23:29:1012 Nov 2016 23:31:552:45
6เมฆ ครับผม158 Nov 2016 15:21:578 Nov 2016 15:23:151:18
7วรารัตน์ ทองสุข4107 Nov 2016 13:58:047 Nov 2016 14:04:596:55
8พ ส10107 Nov 2016 02:41:407 Nov 2016 02:43:231:43
9อโณ เชาว์4107 Nov 2016 02:14:397 Nov 2016 02:16:091:30
10พ ส10105 Nov 2016 16:12:315 Nov 2016 16:14:191:48


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713