สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 86366 อาเซียนศึกษา ชุดที่ 5
เฉลี่ย จำนวน 10 ข้อ เท่ากับ 3.0000 *** ลบข้อมูล เก็บค่าใหม่ ***
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1ส ส31020 May 2018 23:23:2920 May 2018 23:25:402:11


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713