สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 86366 อาเซียนศึกษา ชุดที่ 5
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1เดือนเพ็ญ สังขโห61021 Dec 2017 11:23:4521 Dec 2017 11:26:232:38
2วิชุดา มณีเนตร31014 Dec 2017 14:59:1014 Dec 2017 15:05:005:50
3สุรีย์รัตน์ บูชาปกรณ์กุศล51010 Oct 2017 14:01:2310 Oct 2017 14:04:553:32
4๊อุฟอุฟฟวย ออออออ71020 Sep 2017 17:52:4420 Sep 2017 17:54:031:19
5แป้ง ทาหน้า51013 May 2017 11:48:0113 May 2017 11:55:327:31
6สุดารัตน์ เพ็งจันทร์61029 Apr 2017 15:19:0929 Apr 2017 15:22:283:19
7อมราภรณ์ ทิพชัย41020 Apr 2017 03:45:1320 Apr 2017 03:46:461:33
8ชาตรี บุญเกื้อ21014 Nov 2016 14:06:2914 Nov 2016 14:10:053:36
9อดิศักดิ์ สุริกร 81011 Aug 2016 00:11:4711 Aug 2016 00:13:151:28
10อดิศักดิ์ สุริกร 71011 Aug 2016 00:10:1011 Aug 2016 00:10:290:19
11อดิศักดิ์ สุริกร 81011 Aug 2016 00:08:2811 Aug 2016 00:09:561:28
12อดิศักดิ์ สุริกร 71011 Aug 2016 00:07:3411 Aug 2016 00:08:130:39
13อดิศักดิ์ สุริกร 81011 Aug 2016 00:06:0811 Aug 2016 00:07:211:13
14อดิศักดิ์ สุริกร 61011 Aug 2016 00:03:2911 Aug 2016 00:05:542:25
15ยอดเกียจ มานะ71025 Mar 2016 03:13:5525 Mar 2016 03:15:071:12
16ยอดเกียจ มานะ31025 Mar 2016 03:11:2625 Mar 2016 03:13:372:11
17ยอดเกียจ มานะ61025 Mar 2016 03:08:4325 Mar 2016 03:10:592:16
18NIKE Popup91013 Mar 2016 10:09:2713 Mar 2016 10:10:501:23
19NIKE Popup51013 Mar 2016 10:04:5913 Mar 2016 10:07:512:52
20่า ีร41029 Feb 2016 20:32:4029 Feb 2016 20:33:030:23


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713