สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 86221 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น1013
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1นัฐวุฒิ สุดทองคง41013 Apr 2017 22:07:4013 Apr 2017 22:12:294:49
2เมฆ ครับผม10107 Nov 2016 11:16:037 Nov 2016 11:16:270:24
3เมฆ ครับผม10107 Nov 2016 11:15:117 Nov 2016 11:15:460:35
4เมฆ ครับผม9107 Nov 2016 11:11:227 Nov 2016 11:15:013:39
5.... .....8105 Nov 2016 20:33:085 Nov 2016 20:34:281:20
6กิจทวี นิลพจน์10105 Nov 2016 19:24:455 Nov 2016 19:25:270:42


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713