สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 85821 O-NET วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น ชุดที่1/3
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1A B258 Mar 2017 15:19:288 Mar 2017 15:19:590:31
2นวมิน เงินงาม61010 Jan 2017 19:16:1610 Jan 2017 19:19:163:0
3วิชญาพร จิตปลื้ม457 Jan 2017 07:54:337 Jan 2017 07:55:320:59
4วิชญาพร จิตปลื้ม4107 Jan 2017 07:15:407 Jan 2017 07:16:300:50
5วิลา ลาสา5103 Jan 2017 10:41:133 Jan 2017 10:43:462:33
6พะัพั พัพััพ51027 Dec 2016 03:18:0727 Dec 2016 03:19:581:51
7พะัพั พัพััพ31027 Dec 2016 03:14:5327 Dec 2016 03:17:593:6
8พะัพั พัพััพ41027 Dec 2016 03:11:0627 Dec 2016 03:14:393:33
9อารียา ศิริมั่ว61013 Nov 2016 19:59:2513 Nov 2016 20:00:170:52
10ก กก253 Nov 2016 12:56:463 Nov 2016 12:57:290:43
11ส้มโอ มิ้นท์252 Nov 2016 14:07:152 Nov 2016 14:07:330:18
12ปาริชาติ จันครบ51026 Oct 2016 21:25:1726 Oct 2016 21:28:453:28
13อิ้อิ้ สวย1512 Oct 2016 14:46:2012 Oct 2016 14:47:291:9
14อันวา ดุกจุ้ย31027 Sep 2016 01:03:3427 Sep 2016 01:04:020:28
15อันวา ดุกจุ้ย31026 Sep 2016 22:17:1326 Sep 2016 22:21:574:44
16สายชล ทองแก้ว61025 Sep 2016 16:08:3725 Sep 2016 16:11:413:4


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713