สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 85821 O-NET วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น ชุดที่1/3
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1ดี ดีดี31031 Jan 2018 01:53:5731 Jan 2018 01:54:020:5
2ดี ดีดี21031 Jan 2018 01:53:3431 Jan 2018 01:53:500:16
3ดี ดีดี21031 Jan 2018 01:53:0931 Jan 2018 01:53:150:6
4พชร อิสลาม21030 Jan 2018 22:15:1930 Jan 2018 22:19:113:52
5พชร อิสลาม31030 Jan 2018 22:10:4830 Jan 2018 22:15:064:18
6รพีภัทร กันสุทธิ11017 Jan 2018 18:50:2817 Jan 2018 18:50:460:18
7ปุ้ย เสมอใจ4104 Jan 2018 14:57:454 Jan 2018 14:59:431:58
8ปุ้ย เสมอใจ6104 Jan 2018 14:56:184 Jan 2018 14:56:560:38
9สุจิรา ใจทิม31022 Nov 2017 17:05:2522 Nov 2017 17:05:510:26
10สุจิรา ใจทิม31022 Nov 2017 17:05:1522 Nov 2017 17:05:190:4
11สุจิรา ใจทิม31022 Nov 2017 17:05:1222 Nov 2017 17:05:130:1
12สุจิรา ใจทิม31022 Nov 2017 17:03:5722 Nov 2017 17:05:051:8
13สุจิรา ใจทิม31022 Nov 2017 17:03:4422 Nov 2017 17:03:460:2
14สุจิรา ใจทิม31022 Nov 2017 17:03:2722 Nov 2017 17:03:270:0
15สุจิรา ใจทิม31022 Nov 2017 17:00:5522 Nov 2017 17:02:331:38
16กำชัย ทองมณี4109 Sep 2017 15:37:499 Sep 2017 15:39:512:2
17กำชัย ทองมณี4109 Sep 2017 15:32:579 Sep 2017 15:37:294:32
18สุพัตรา โพนทอง8107 Sep 2017 11:20:117 Sep 2017 11:21:441:33
19สุพรรษา คำโสภา71027 Aug 2017 21:11:3927 Aug 2017 21:14:182:39
20A B258 Mar 2017 15:19:288 Mar 2017 15:19:590:31
21นวมิน เงินงาม61010 Jan 2017 19:16:1610 Jan 2017 19:19:163:0
22วิชญาพร จิตปลื้ม457 Jan 2017 07:54:337 Jan 2017 07:55:320:59
23วิชญาพร จิตปลื้ม4107 Jan 2017 07:15:407 Jan 2017 07:16:300:50
24วิลา ลาสา5103 Jan 2017 10:41:133 Jan 2017 10:43:462:33
25พะัพั พัพััพ51027 Dec 2016 03:18:0727 Dec 2016 03:19:581:51
26พะัพั พัพััพ31027 Dec 2016 03:14:5327 Dec 2016 03:17:593:6
27พะัพั พัพััพ41027 Dec 2016 03:11:0627 Dec 2016 03:14:393:33
28อารียา ศิริมั่ว61013 Nov 2016 19:59:2513 Nov 2016 20:00:170:52
29ก กก253 Nov 2016 12:56:463 Nov 2016 12:57:290:43
30ส้มโอ มิ้นท์252 Nov 2016 14:07:152 Nov 2016 14:07:330:18
31ปาริชาติ จันครบ51026 Oct 2016 21:25:1726 Oct 2016 21:28:453:28
32อิ้อิ้ สวย1512 Oct 2016 14:46:2012 Oct 2016 14:47:291:9
33อันวา ดุกจุ้ย31027 Sep 2016 01:03:3427 Sep 2016 01:04:020:28
34อันวา ดุกจุ้ย31026 Sep 2016 22:17:1326 Sep 2016 22:21:574:44
35สายชล ทองแก้ว61025 Sep 2016 16:08:3725 Sep 2016 16:11:413:4


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713