สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 85656 O –net วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย ชุดที่1
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1พรสวรรค์ ทองถวิล4107 Feb 2017 15:51:127 Feb 2017 15:55:033:51
2deh kasemsam5105 Feb 2017 23:42:095 Feb 2017 23:47:095:0
3Kemisara Sirichat3526 Oct 2016 11:53:1426 Oct 2016 11:53:320:18
4Kemisara Sirichat4526 Oct 2016 11:52:4526 Oct 2016 11:53:050:20
5Kemisara Sirichat2526 Oct 2016 11:52:0226 Oct 2016 11:52:340:32
6Kemisara Sirichat3526 Oct 2016 11:51:2926 Oct 2016 11:51:520:23
7Kemisara Sirichat4526 Oct 2016 11:51:0226 Oct 2016 11:51:190:17
8Kemisara Sirichat71026 Oct 2016 11:49:5526 Oct 2016 11:50:320:37
9Kemisara Sirichat71026 Oct 2016 11:48:5226 Oct 2016 11:49:420:50
10Kemisara Sirichat81026 Oct 2016 11:46:3926 Oct 2016 11:48:361:57
11Kemisara Sirichat61026 Oct 2016 11:44:4426 Oct 2016 11:46:201:36
12Kemisara Sirichat61026 Oct 2016 11:41:2526 Oct 2016 11:44:242:59
13นางสาววาสนา บุญมา5101 Sep 2016 02:26:191 Sep 2016 02:29:513:32
14ฮาซาน๊.ะ มามี21016 Apr 2016 11:06:0516 Apr 2016 11:06:230:18
15ฮาซาน๊.ะ มามี61016 Apr 2016 11:05:3816 Apr 2016 11:05:580:20
16ฮาซาน๊.ะ มามี41016 Apr 2016 11:02:3416 Apr 2016 11:05:232:49
17ปฏิวัติ ตรีกุล81019 Mar 2016 13:51:2919 Mar 2016 13:55:203:51
18ปฏิวัติ ตรีกุล61019 Mar 2016 13:43:1219 Mar 2016 13:48:565:44
19ปาณิสรา อุดอ้าย71029 Feb 2016 01:07:1329 Feb 2016 01:12:595:46
20วิลาสินี ไกรณรา41026 Feb 2016 21:27:5526 Feb 2016 21:31:564:1


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713