สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 85656 O –net วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย ชุดที่1
เฉลี่ย จำนวน 10 ข้อ เท่ากับ 2.0000 *** ลบข้อมูล เก็บค่าใหม่ ***
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1นางศิริวรรณ ผุดผ่อง2101 Sep 2018 14:54:101 Sep 2018 14:55:010:51


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713