สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 85352 O-NET วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น ชุดที่1/8
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1555 55561016 Apr 2017 23:46:3116 Apr 2017 23:50:283:57
2555 55561016 Apr 2017 23:37:4316 Apr 2017 23:40:563:13
3555 55561016 Apr 2017 23:36:4516 Apr 2017 23:37:190:34


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713