สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 84795 O –net วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย ชุดที่2
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1สิริวิมล โศจิศรีสกุล2523 Jan 2017 14:36:3923 Jan 2017 14:37:250:46
2สิริวิมล โศจิศรีสกุล1523 Jan 2017 14:34:3523 Jan 2017 14:36:161:41
3แชมป์ มีสกุล21030 Nov 2016 11:29:5230 Nov 2016 11:35:556:3
4อัสมี จะปะริ1107 Sep 2016 23:12:087 Sep 2016 23:12:110:3
5อัสมี จะปะริ1107 Sep 2016 23:06:287 Sep 2016 23:09:443:16


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713