สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 84557 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 บ้านน่าอยู่ ป.6
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1เด็กหญิง วนฺิดา ปิ่นแก้ว102021 Jun 2017 13:37:3121 Jun 2017 13:39:151:44
2ด.ญ.กุลณัฐณ์ สุขศาลา112021 Jun 2017 13:27:3721 Jun 2017 13:36:098:32
3เด็กหญิง ปทุมวดี นิ่มทอง112021 Jun 2017 13:33:3721 Jun 2017 13:34:581:21
4เด็กชายจิรกิตติ์ แก้วแสง102021 Jun 2017 13:19:0021 Jun 2017 13:31:4312:43
5ด.ญ.ฐิติภา เหมะธุลิน152021 Jun 2017 13:18:3121 Jun 2017 13:27:188:47
6เด็กหญิง ศิริลักษณ์ ผลหมู่122021 Jun 2017 13:18:3821 Jun 2017 13:26:177:39
7เด็กหญิง พัชราภรณ์ อินเนียม142021 Jun 2017 13:18:2321 Jun 2017 13:25:026:39
81 152020 Jun 2017 16:11:3120 Jun 2017 16:12:050:34
9มะลิ จันลา42031 May 2017 20:52:4831 May 2017 20:53:410:53
10สุรชาติ เศษศรี101029 May 2017 12:24:0329 May 2017 13:13:1049:7
11กาญจนา ผ่านอ้น81024 May 2017 10:19:3624 May 2017 10:22:012:25
12กาญจนา ผ่านอ้น61024 May 2017 10:17:3524 May 2017 10:17:480:13
13กาญจนา ผ่านอ้น61024 May 2017 10:12:5124 May 2017 10:16:133:22
14ลักษนาพรรณ คำตัน9207 Aug 2016 15:50:227 Aug 2016 15:54:404:18
15อารีรัตน์ นาระกันทา71014 Jul 2016 16:21:5814 Jul 2016 16:22:410:43
16อารีรัตน์ นาระกันทา71014 Jul 2016 16:21:1314 Jul 2016 16:21:490:36
17อารีรัตน์ นาระกันทา41014 Jul 2016 16:19:5414 Jul 2016 16:21:081:14
18ด.ญวริยา สระศรีสม152010 Jul 2016 15:27:4110 Jul 2016 15:31:373:56
19ด.ญวริยา สระศรีสม132010 Jul 2016 15:16:3310 Jul 2016 15:20:394:6
20ด.ญวริยา สระศรีสม51010 Jul 2016 15:13:1810 Jul 2016 15:15:161:58
21ด.ญวริยา สระศรีสม132010 Jul 2016 15:04:1310 Jul 2016 15:12:578:44
22ธีรภัทร ดำเนิน142010 Jul 2016 00:11:3910 Jul 2016 00:18:266:47
23ทดสอบ พัฒนา4205 Jul 2016 12:04:135 Jul 2016 12:05:020:49
24ด.ญ.ธาราวดี อ่ำพวง13204 Jul 2016 14:23:404 Jul 2016 14:27:544:14
25กิตติศักดิ์ เมืองมนต์7204 Jul 2016 14:27:154 Jul 2016 14:27:530:38
26กิตติศักดิ์ เมืองมนต์7204 Jul 2016 14:26:254 Jul 2016 14:27:080:43
27ชูศักดิ์ ตันสุวรรณ4204 Jul 2016 14:23:224 Jul 2016 14:26:182:56
28ด.ช.ภูริทัต สุนทรวิภาค8204 Jul 2016 14:21:504 Jul 2016 14:26:134:23
29ด.ญ.นฤตยา แสนโดด10204 Jul 2016 14:22:124 Jul 2016 14:26:093:57
30กิตติศักดิ์ เมืองมนต์8204 Jul 2016 14:22:094 Jul 2016 14:26:043:55
31ด ญ หทัยชนก มงคลพาฌิชย์8204 Jul 2016 14:21:004 Jul 2016 14:25:594:59
32ด.ช.ภูริทัต สุนทรวิภาค6204 Jul 2016 14:17:214 Jul 2016 14:21:143:53
33ด.ญ.ฐิติกานต์ พันแตง15204 Jul 2016 14:14:594 Jul 2016 14:20:505:51
34ด.ญ.ดลพร ครุฑใจกล้า5204 Jul 2016 14:16:484 Jul 2016 14:19:042:16
35อานนท์ อรรถมาลี8204 Jul 2016 14:13:264 Jul 2016 14:16:403:14
36ด.ญ.ดลพร ครุฑใจกล้า8204 Jul 2016 14:07:464 Jul 2016 14:09:021:16


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713