สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 84228 เรื่อง ชาวพุทธที่ดี ชีวีมีสุข ป.4
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1ณัฐญาดา รุ่งโรจณาลักษณ์5203 Jul 2017 23:07:123 Jul 2017 23:10:042:52
2รัญชิดา เพชรสุวรรณ556 Oct 2016 19:34:596 Oct 2016 19:35:470:48
3รัญชิดา เพชรสุวรรณ456 Oct 2016 19:31:226 Oct 2016 19:32:511:29
4รัญชิดา เพชรสุวรรณ556 Oct 2016 19:28:466 Oct 2016 19:30:291:43
5รัญชิดา เพชรสุวรรณ556 Oct 2016 19:26:496 Oct 2016 19:27:310:42
6รัญชิดา เพชรสุวรรณ356 Oct 2016 19:24:436 Oct 2016 19:25:591:16
7รัญชิดา เพชรสุวรรณ556 Oct 2016 19:22:256 Oct 2016 19:24:392:14


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713