สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 84125 ข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.2 ชุดที่ 2
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1ขวัญจิรา บัวสกัด10101 Sep 2015 21:58:081 Sep 2015 22:00:392:31
2นฤมล แซ่ลี้10108 Aug 2015 19:42:518 Aug 2015 19:43:360:45
3นางสาวสุพรรษา อินพรม101029 Jun 2015 15:20:3829 Jun 2015 15:21:471:9
4w o101020 Apr 2015 17:58:0720 Apr 2015 17:59:261:19
5ภาค ทัดสินี101015 Apr 2015 09:51:4915 Apr 2015 09:52:260:37
6วีรสรณ์ พรภูรีชวพัฒน์10105 Apr 2015 22:51:245 Apr 2015 22:52:170:53
7นฤมล ดวงดูสัน8103 Apr 2015 18:32:223 Apr 2015 18:33:261:4


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713