สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 83829 จำนวนเชิงซ้อน( in )
เฉลี่ย จำนวน 10 ข้อ เท่ากับ 4.2500 *** ลบข้อมูล เก็บค่าใหม่ ***
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1พิษณุ อออ31022 Aug 2018 21:48:2122 Aug 2018 21:49:130:52
2สิรินาถ พายศรี41013 Aug 2018 13:06:4213 Aug 2018 13:08:512:9
3สิรินาถ พายศรี41013 Aug 2018 13:03:2413 Aug 2018 13:06:162:52
4สิรินาถ พายศรี61013 Aug 2018 12:57:1313 Aug 2018 13:03:166:3


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713