สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 83621 ตัวอย่างข้อสอบ ศาสนาสากล ชุดที่5
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1กนกพร นรสิงห์0104 Jul 2017 21:57:494 Jul 2017 21:58:430:54
2จำนงค์ ขยันดี21024 Jan 2017 22:41:1824 Jan 2017 22:42:000:42
3ภารดี กองเพชร41020 Jul 2016 22:11:2120 Jul 2016 22:12:150:54
4ไวน์ ไวน์101010 May 2016 02:30:1710 May 2016 02:31:030:46
5ไวน์ ไวน์91010 May 2016 02:29:3710 May 2016 02:29:570:20


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713