สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 83473 แนวข้อสอบ O-Net วิชา สุขศึกษาและพลศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น
เฉลี่ย จำนวน 10 ข้อ เท่ากับ 6.5000 *** ลบข้อมูล เก็บค่าใหม่ ***
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1Sa Sa8107 Aug 2018 03:13:027 Aug 2018 03:14:551:53
2Paweena Suakhiaw9105 Aug 2018 14:36:575 Aug 2018 14:38:551:58
3ซาฟู ยะโกะ6104 Aug 2018 18:21:144 Aug 2018 18:23:262:12
4แก้วตา ขวัญเกื้อ3104 Aug 2018 10:25:304 Aug 2018 10:31:336:3


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713