สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 83168 O-Net ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ชุดที่ 4
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1ประเสริฐ กันหาเรียง51019 May 2017 22:05:3119 May 2017 22:08:443:13
2ลัดดา เงินจันทร์11022 Apr 2017 06:35:4322 Apr 2017 06:41:596:16
3พรชนัน นันทนพิบูล21022 Jan 2017 19:06:2822 Jan 2017 19:11:194:51
4ด ด31027 Dec 2016 13:45:4327 Dec 2016 13:46:250:42
5รุ่งเจริญ จันทร์ท้วม21018 Sep 2016 09:46:1418 Sep 2016 09:46:410:27
6จุฑามาศ ซ้ายขวา4106 Sep 2016 18:32:336 Sep 2016 18:36:554:22
7แพร ดี8109 Aug 2016 13:51:269 Aug 2016 13:54:443:18
8อโนรี คาราวาน6105 Jul 2016 13:47:215 Jul 2016 13:48:100:49
9อโนรี คาราวาน4105 Jul 2016 13:44:525 Jul 2016 13:46:091:17
10อโนรี คาราวาน6105 Jul 2016 13:32:225 Jul 2016 13:37:405:18
11กนกศรี ใหม่จันดี2104 Jul 2016 13:52:304 Jul 2016 13:52:530:23
12สุพิชชา โฮนกระโทก1104 Jul 2016 11:48:084 Jul 2016 11:48:190:11


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713