สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 83168 O-Net ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ชุดที่ 4
เฉลี่ย จำนวน 10 ข้อ เท่ากับ 3.0000 *** ลบข้อมูล เก็บค่าใหม่ ***
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1รวีวรรณ ทาคำ31027 Feb 2018 23:01:2127 Feb 2018 23:01:510:30
2ภัทร อุดทา3107 Feb 2018 21:39:577 Feb 2018 21:40:250:28
3เพ็ญพิสุทธิ์ รัตนะ31010 Jan 2018 21:11:2110 Jan 2018 21:12:371:16
4เอ บบ1108 Jan 2018 13:20:208 Jan 2018 13:20:420:22
5มม มม21028 Nov 2017 15:27:5728 Nov 2017 15:28:210:24
6มม มม21028 Nov 2017 15:27:2928 Nov 2017 15:27:550:26
7วิมมาลา แสนงาม41024 Nov 2017 13:28:2024 Nov 2017 13:28:320:12
8วิมมาลา แสนงาม31024 Nov 2017 13:28:0824 Nov 2017 13:28:170:9
9วิมมาลา แสนงาม41024 Nov 2017 13:27:5424 Nov 2017 13:28:030:9
10วิมมาลา แสนงาม41024 Nov 2017 13:25:1024 Nov 2017 13:27:412:31
11อริศรา บุญพันธ์51016 Oct 2017 20:46:4216 Oct 2017 20:48:331:51
12อริศรา บุญพันธ์11016 Oct 2017 20:44:4316 Oct 2017 20:46:271:44
13อริศรา บุญพันธ์41016 Oct 2017 20:40:5416 Oct 2017 20:44:213:27
14นาเดีย สิเดะ1519 Sep 2017 18:18:3019 Sep 2017 18:19:331:3
15น.ส กัลญา กาวิชัย6106 Sep 2017 15:12:226 Sep 2017 15:14:081:46
16แองจี้ มอล11030 Jul 2017 21:57:2330 Jul 2017 21:58:040:41
17แองจี้ มอล11030 Jul 2017 21:55:2330 Jul 2017 21:56:210:58
18ประเสริฐ กันหาเรียง51019 May 2017 22:05:3119 May 2017 22:08:443:13
19ลัดดา เงินจันทร์11022 Apr 2017 06:35:4322 Apr 2017 06:41:596:16
20พรชนัน นันทนพิบูล21022 Jan 2017 19:06:2822 Jan 2017 19:11:194:51
21ด ด31027 Dec 2016 13:45:4327 Dec 2016 13:46:250:42
22รุ่งเจริญ จันทร์ท้วม21018 Sep 2016 09:46:1418 Sep 2016 09:46:410:27
23จุฑามาศ ซ้ายขวา4106 Sep 2016 18:32:336 Sep 2016 18:36:554:22
24แพร ดี8109 Aug 2016 13:51:269 Aug 2016 13:54:443:18
25อโนรี คาราวาน6105 Jul 2016 13:47:215 Jul 2016 13:48:100:49
26อโนรี คาราวาน4105 Jul 2016 13:44:525 Jul 2016 13:46:091:17
27อโนรี คาราวาน6105 Jul 2016 13:32:225 Jul 2016 13:37:405:18
28กนกศรี ใหม่จันดี2104 Jul 2016 13:52:304 Jul 2016 13:52:530:23
29สุพิชชา โฮนกระโทก1104 Jul 2016 11:48:084 Jul 2016 11:48:190:11


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713