สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 82912 พระสงฆ์
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1ธนากร ยาณะประเสริฐ์31028 Aug 2016 02:44:5928 Aug 2016 02:45:540:55
2ธนากร ยาณะประเสริฐ์41028 Aug 2016 02:42:2728 Aug 2016 02:43:431:16
3ธนากร ยาณะประเสริฐ์31028 Aug 2016 02:39:5428 Aug 2016 02:41:521:58
4ธนากร ยาณะประเสริฐ์21028 Aug 2016 02:35:2928 Aug 2016 02:38:463:17
5ธนากร ยาณะประเสริฐ์41028 Aug 2016 02:32:0828 Aug 2016 02:34:422:34
6นวลละออ บุญเนตร7101 Aug 2016 10:59:391 Aug 2016 11:02:162:37
7นวลละออ บุญเนตร4101 Aug 2016 10:57:311 Aug 2016 10:59:141:43
8ม.3 แป๊ะเว่อร์13201 Jul 2016 14:55:171 Jul 2016 14:59:023:45
9ม.3 แป๊ะเว่อร์7101 Jul 2016 14:08:041 Jul 2016 14:08:490:45
10ม.3 แป๊ะเว่อร์6101 Jul 2016 14:06:101 Jul 2016 14:07:211:11
11ม.3 แป๊ะเว่อร์14201 Jul 2016 13:39:531 Jul 2016 14:05:4725:54


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713