สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 82762 แบบทดสอบสังคม ชุดที่1
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1ขนิษผฐา เทียมเพื่อน21011 Dec 2017 21:15:1811 Dec 2017 21:18:493:31
2ด.ช. สิรวิชญ์ นิวัฒน์เมธา3108 Jan 2017 14:38:248 Jan 2017 14:46:117:47
3นายสมเกียรติ เจริญสุข4108 Oct 2016 23:33:228 Oct 2016 23:33:270:5
4นายสมเกียรติ เจริญสุข4108 Oct 2016 23:30:418 Oct 2016 23:32:542:13
5นายสมเกียรติ เจริญสุข4108 Oct 2016 23:27:378 Oct 2016 23:30:222:45
6นายสมเกียรติ เจริญสุข3108 Oct 2016 23:16:558 Oct 2016 23:27:1610:21


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713