สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 82113 วิชาการศึกษา (สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา)
เฉลี่ย จำนวน 10 ข้อ เท่ากับ 7.6667 *** ลบข้อมูล เก็บค่าใหม่ ***
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1ทำยังไง ถึงจะสอบผ่าน91024 May 2018 23:20:2524 May 2018 23:21:431:18
25่เ่เ้กเ่ดก่า ่้ารสนีร8109 May 2018 16:56:249 May 2018 17:00:113:47
3สา สา6108 May 2018 07:06:498 May 2018 07:09:493:0


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713