สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 81711 เรื่อง ละครไทย วิถีไทย ป.6
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1ปรีญาพร ชูวงษ์192011 May 2017 21:20:4711 May 2017 21:25:304:43
2กณิศา ชี้เจริญ9104 Apr 2017 16:40:374 Apr 2017 16:42:522:15
3กณิศา ชี้เจริญ9104 Apr 2017 16:37:054 Apr 2017 16:38:141:9
4กณิศา ชี้เจริญ9104 Apr 2017 16:33:324 Apr 2017 16:34:451:13
5กณิศา ชี้เจริญ9104 Apr 2017 16:32:224 Apr 2017 16:32:240:2
6กณิศา ชี้เจริญ9104 Apr 2017 16:31:084 Apr 2017 16:31:090:1
7กณิศา ชี้เจริญ9104 Apr 2017 16:27:104 Apr 2017 16:29:262:16
8ปวลีย์รัตน์ ชื่นอารมภ์91014 Mar 2017 03:28:3314 Mar 2017 03:30:241:51
9หิรัณย์ สิงสู่8102 Mar 2017 18:03:092 Mar 2017 18:04:341:25
10หิรัณย์ สิงสู่9102 Mar 2017 17:53:042 Mar 2017 17:58:185:14
11พรพิมล เทพพรหม18204 Nov 2016 10:05:324 Nov 2016 10:10:405:8
12พรพิมล เทพพรหม554 Nov 2016 10:03:564 Nov 2016 10:04:571:1
13ิปิยณัฐ อองกุลนะ8102 Oct 2016 23:05:482 Oct 2016 23:07:582:10
14ใจ ดี4528 Aug 2016 23:49:2828 Aug 2016 23:50:481:20
15แอม ละดาดาษ454 Aug 2016 01:00:384 Aug 2016 01:00:390:1
16แอม ละดาดาษ354 Aug 2016 00:59:144 Aug 2016 01:00:361:22
17แอม ละดาดาษ9104 Aug 2016 00:57:024 Aug 2016 00:58:471:45
18สุชิน มีสี8102 Mar 2016 20:45:182 Mar 2016 20:46:291:11
19นารีรัตน์ กามะวิถี91021 Feb 2016 14:43:2221 Feb 2016 14:45:432:21


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713