สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 79471 แนวสอบ O-NET สังคมศึกษา ชุดที่1
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1มนตรี หิรัญชัย11024 Oct 2017 00:21:0824 Oct 2017 00:25:194:11
2่น า71016 Oct 2017 18:06:2416 Oct 2017 18:07:301:6
3เติมศักดิ์ ปิยัง41022 Sep 2017 17:14:3022 Sep 2017 17:18:263:56
4แสงเดือน พรมกล่ำ11020 Apr 2017 06:14:2520 Apr 2017 06:18:284:3


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713