สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 79341 คุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ความเป็นครู
เฉลี่ย จำนวน 10 ข้อ เท่ากับ 6.8000 *** ลบข้อมูล เก็บค่าใหม่ ***
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1จิตใจ ทองมาก91021 Jun 2018 21:53:2421 Jun 2018 21:54:551:31
2จิตใจ ทองมาก81021 Jun 2018 21:47:3721 Jun 2018 21:50:032:26
3จิตใจ ทองมาก71021 Jun 2018 21:44:0021 Jun 2018 21:46:472:47
4จิตใจ ทองมาก81021 Jun 2018 21:42:0621 Jun 2018 21:43:491:43
5ขนิษฐา โปรยทอง61021 Jun 2018 16:21:0721 Jun 2018 16:23:502:43
6ขนิษฐา โปรยทอง31021 Jun 2018 16:17:5121 Jun 2018 16:20:573:6
7โฉมฉาย แก้วเมือง91021 Jun 2018 12:19:3121 Jun 2018 12:21:382:7
8สมชาย อุปไชย81021 Jun 2018 10:18:4721 Jun 2018 10:22:073:20
91 161021 Jun 2018 10:11:0121 Jun 2018 10:14:323:31
10ชมพู่ มะเหมี่ยว41021 Jun 2018 10:08:0221 Jun 2018 10:09:551:53


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713