สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 78989 อาเซียนศึกษา ชุดที่11
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1ธัญารัตน์ เจียมใจ31019 Apr 2017 22:38:1119 Apr 2017 22:38:190:8
2ธัญารัตน์ เจียมใจ31019 Apr 2017 22:38:0019 Apr 2017 22:38:000:0
3ธัญารัตน์ เจียมใจ31019 Apr 2017 22:35:2619 Apr 2017 22:37:412:15
4ชูศักดิ์ ชูกัส21031 Oct 2016 16:52:2531 Oct 2016 16:55:513:26
5อดิศักดิ์ สุริกร 51011 Aug 2016 00:25:4711 Aug 2016 00:27:431:56
6สุสุรัน ก่อดี11025 Mar 2016 11:15:4425 Mar 2016 11:19:053:21
7สุสุรัน ก่อดี31025 Mar 2016 11:12:0325 Mar 2016 11:15:153:12
8สุสุรัน ก่อดี51025 Mar 2016 11:09:0925 Mar 2016 11:11:472:38
9NIKE Popup101013 Mar 2016 10:35:2113 Mar 2016 10:36:551:34
10เ้าสนเดก เ้าสาดห31013 Mar 2016 10:03:4413 Mar 2016 10:05:231:39
11พรชิตา นาพา2108 Mar 2016 22:34:478 Mar 2016 22:35:100:23
12พรชิตา นาพา2108 Mar 2016 22:33:268 Mar 2016 22:33:320:6
13พรชิตา นาพา2108 Mar 2016 22:28:388 Mar 2016 22:32:474:9
14่า ีร31029 Feb 2016 20:12:0729 Feb 2016 20:12:170:10


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713