สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 78656 O-Net ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ชุดที่ 2/2
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1ก ข31030 Jan 2017 21:23:0430 Jan 2017 21:24:061:2
2kk วว3101 Aug 2016 22:00:221 Aug 2016 22:01:120:50
3กนกนที สวัสดิ์51024 Jun 2016 09:06:2024 Jun 2016 09:10:434:23


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713