สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 78471 แบบทดสอบก่อนเรียนกฎหมายคอมพิวเตอร์
เฉลี่ย จำนวน 10 ข้อ เท่ากับ 4.2500 *** ลบข้อมูล เก็บค่าใหม่ ***
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1นัฐพร ใหญ่โสมา31017 May 2018 13:21:0717 May 2018 13:21:500:43
2จจ จจ71024 Apr 2018 10:26:1324 Apr 2018 10:29:433:30
3สมประภา รามเรง21023 Apr 2018 12:31:2623 Apr 2018 12:31:410:15
4มมม ้้่่่๊ลลบย5109 Apr 2018 19:41:299 Apr 2018 19:42:581:29


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713