สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 78471 แบบทดสอบก่อนเรียนกฎหมายคอมพิวเตอร์
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1เรืองศักดิ์ มะโนมูล51022 Oct 2017 20:25:3822 Oct 2017 20:31:586:20
2ธีรินทร สมัครสามาน21020 Oct 2017 20:22:4020 Oct 2017 20:26:193:39
3รชนาท เอิ่มอิ่ม3519 Oct 2017 15:33:3519 Oct 2017 15:35:522:17
4กสิณพจน์ สุระภา51024 Sep 2017 05:05:1324 Sep 2017 05:08:082:55
5ภูมิ พิศาลรัตนคุณ31023 Sep 2017 21:13:5823 Sep 2017 21:14:080:10
6กสิณพจน์ สุระภา61023 Sep 2017 10:17:3323 Sep 2017 10:19:482:15
7แอ็ค ดี71020 Sep 2017 15:39:1220 Sep 2017 15:42:213:9
8นัฏฐนันท์ สายสหัส41019 Sep 2017 07:33:3719 Sep 2017 07:35:392:2
9นิษฐ์ธิมา ทองธัญประจวบ21018 Sep 2017 16:30:4718 Sep 2017 16:32:472:0
10จุฑามาศ ทองสุข41018 Sep 2017 10:58:0718 Sep 2017 11:00:592:52
11พิม พิลา41018 Sep 2017 08:26:2418 Sep 2017 08:28:332:9
12Test Test 0171017 Sep 2017 14:29:5117 Sep 2017 14:30:490:58
13รชต ทิมาสรวิชกิจ51015 Sep 2017 21:19:4615 Sep 2017 21:21:462:0
14ทท ทท81013 Sep 2017 16:01:2413 Sep 2017 16:59:5858:34
15ทท ทท81013 Sep 2017 15:59:2513 Sep 2017 16:01:141:49
16ทท ทท71013 Sep 2017 15:58:0213 Sep 2017 15:59:131:11
17ทท ทท61013 Sep 2017 15:51:1913 Sep 2017 15:57:426:23
18ทท ทท51013 Sep 2017 15:31:1513 Sep 2017 15:50:4519:30
19E R101012 Sep 2017 22:15:2612 Sep 2017 22:17:131:47
20จุรีรัตน์ สังวาลย์วงษ์41012 Sep 2017 16:44:4912 Sep 2017 16:51:416:52
21ช้าง เมืองช้าง61012 Sep 2017 16:34:2412 Sep 2017 16:35:481:24
22ประทีป ดวง91012 Sep 2017 15:34:1512 Sep 2017 15:37:153:0
23ประทีป ดวง51012 Sep 2017 15:27:0412 Sep 2017 15:27:520:48
24ก.ไก่ ข.ไข่4512 Sep 2017 09:59:3212 Sep 2017 10:00:321:0
25ไชยภัทร สังวาลย์วงษ์81012 Sep 2017 07:13:3312 Sep 2017 07:15:091:36
26จุรีรัตน์ บัวทอง61011 Sep 2017 21:35:1011 Sep 2017 21:36:291:19
27นวณัฐ บัวผึ้ง31011 Sep 2017 20:51:3711 Sep 2017 20:56:034:26
28มณีแสง จันทร์โสม51011 Sep 2017 20:29:5011 Sep 2017 20:31:191:29
29ไชยภัทร สังวาลย์วงษ์51011 Sep 2017 20:24:0011 Sep 2017 20:24:570:57
30ไชยภัทร สังวาลย์วงษ์61011 Sep 2017 20:13:2111 Sep 2017 20:14:110:50
31Sitthichai Seemasang51011 Sep 2017 20:03:5311 Sep 2017 20:06:152:22
32อภิชัย เมืองช้าง51011 Sep 2017 20:04:4711 Sep 2017 20:06:101:23
33อภินัทธ์ เกรงขาม81011 Sep 2017 19:51:0111 Sep 2017 19:54:033:2
34กานดา สุวรรณ์มณี41011 Sep 2017 19:45:2611 Sep 2017 19:46:361:10
35ณัฐนันท์ เกิดมากมี71011 Sep 2017 19:42:2211 Sep 2017 19:43:291:7
36ไชยภัทร สังวาลย์วงษ์51011 Sep 2017 19:35:1311 Sep 2017 19:35:590:46


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713