สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 78289 แบบทดสอบออนไลน์ชุดกฎหมายว่าด้วยรถยนต์
เฉลี่ย จำนวน 10 ข้อ เท่ากับ 8.3636 *** ลบข้อมูล เก็บค่าใหม่ ***
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1Phonsuda Yotsaphon101013 Nov 2018 09:39:0813 Nov 2018 09:45:296:21
2สิราวรรณ ริสา9106 Nov 2018 08:14:546 Nov 2018 08:17:242:30
3สิราวรรณ ริสา7106 Nov 2018 07:53:256 Nov 2018 07:56:132:48
4บีบี นาตา101015 Oct 2018 21:55:0715 Oct 2018 21:56:111:4
5บีบี นาตา101015 Oct 2018 21:53:0315 Oct 2018 21:55:001:57
6บีบี นาตา91015 Oct 2018 21:49:5215 Oct 2018 21:52:573:5
7รัชพล ผลรุ่ง9108 Oct 2018 22:16:548 Oct 2018 22:17:150:21
8รัชพล ผลรุ่ง9108 Oct 2018 22:12:438 Oct 2018 22:16:293:46
9สุวิมล ดอบุตร6108 Oct 2018 14:02:468 Oct 2018 14:05:422:56
10Hh Hh9107 Sep 2018 09:23:547 Sep 2018 09:27:053:11
11นอ นิด4102 Sep 2018 23:18:522 Sep 2018 23:20:341:42


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713