สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 78289 แบบทดสอบออนไลน์ชุดกฎหมายว่าด้วยรถยนต์
เฉลี่ย จำนวน 10 ข้อ เท่ากับ 6.8182 *** ลบข้อมูล เก็บค่าใหม่ ***
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1เพ็ชร สุวรรณ61017 Jul 2018 20:34:2417 Jul 2018 20:38:324:8
2เพ็ชร สีมา81010 Jul 2018 21:48:2210 Jul 2018 21:53:245:2
3วด Y101025 Jun 2018 00:00:5525 Jun 2018 00:02:491:54
4สิริยากร วงค์วรพันธ์71022 Jun 2018 09:46:0022 Jun 2018 09:47:171:17
5สิริยากร วงค์วรพันธ์71022 Jun 2018 09:43:5822 Jun 2018 09:45:521:54
6สิริยากร วงค์วรพันธ์71022 Jun 2018 09:41:1322 Jun 2018 09:43:502:37
7สิริยากร วงค์วรพันธ์41022 Jun 2018 09:38:4122 Jun 2018 09:41:072:26
8เกี๋ยงแก้ว คำแสง61012 May 2018 12:18:0412 May 2018 12:23:465:42
9นางเกี๋ยงแก้ว คำแสง81011 May 2018 07:33:4211 May 2018 07:40:296:47
10ทักษิณ ชินวัด8109 May 2018 12:46:089 May 2018 12:47:341:26
11ทักษิณ ชินวัด4109 May 2018 12:43:159 May 2018 12:45:202:5


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713