สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 77726 ข้อสอบความเข้าใจภาษาท้องถิ่น อีสานใต้ (ระดับอนุบาล)
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1กมลนุช มั้งมี41026 May 2017 17:51:0026 May 2017 17:54:183:18
2 ศุขเศรษฐ์PC DESKTOP21025 Dec 2016 16:33:0925 Dec 2016 16:34:15
3นาย ทอง101025 Nov 2016 01:13:2725 Nov 2016 01:23:3710:10
4นาย ทอง101025 Nov 2016 01:12:5925 Nov 2016 01:12:590:0
5นาย ทอง101025 Nov 2016 01:12:0325 Nov 2016 01:12:280:25
6นาย ทอง101025 Nov 2016 01:10:3225 Nov 2016 01:11:341:2


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713