สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 77282 O-NET วิชา สุขศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย ชุดที่ 2/4
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1ดาการ แย้มมี71029 May 2016 20:03:0429 May 2016 20:04:020:58
2ดาการ แย้มมี61029 May 2016 20:00:5729 May 2016 20:02:301:33


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713