สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 77186 ข้อสอบมาตรฐานชั้น ม.4 ชุดที่ 2/4
เฉลี่ย จำนวน 10 ข้อ เท่ากับ 7.8000 *** ลบข้อมูล เก็บค่าใหม่ ***
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1รุ่งอรุณ ชาวนา71015 Jan 2019 09:19:1615 Jan 2019 09:24:465:30
2ปรียาภรณ์ พุ่มจำปา10101 Jan 2019 17:41:341 Jan 2019 17:43:271:53
3อนงค์ บุญทวีวัฒน์41024 Oct 2018 18:28:3524 Oct 2018 18:32:404:5
4นางสาวสุภัสสรา ข้องนอก91015 Sep 2018 15:03:4315 Sep 2018 15:05:341:51
5สุรีย์ภรณ์ ศรีคำ6107 Sep 2018 21:31:567 Sep 2018 21:34:332:37
6นันทภัค ฉายชูวงษ์7103 Sep 2018 10:37:483 Sep 2018 10:41:213:33
7ทัดดาว ปัญญาอุดม81028 Aug 2018 18:06:4328 Aug 2018 18:08:341:51
8ภคพร กล้าแข็ง71018 Aug 2018 23:21:4818 Aug 2018 23:23:552:7
9นางสาววิลาสิณี ดีบุรี71018 Aug 2018 05:48:0018 Aug 2018 05:48:590:59
10นางสาววิลาสิณี ดีบุรี91018 Aug 2018 05:42:1618 Aug 2018 05:47:535:37
11นางสาววิลาสิณี ดีบุรี91018 Aug 2018 05:40:2218 Aug 2018 05:42:061:44
12นางสาววิลาสิณี ดีบุรี81018 Aug 2018 05:37:4618 Aug 2018 05:40:142:28
13กมลวรรณ ศรีทอง91016 Aug 2018 21:05:3816 Aug 2018 21:08:322:54
14น.ส.กัญญาภัทร ยาทารมย์61016 Aug 2018 18:53:3916 Aug 2018 18:56:413:2
15ลำดวน อักษร81015 Aug 2018 22:11:4015 Aug 2018 22:14:032:23
16ปัทมา แว่นนารา81014 Aug 2018 13:07:3214 Aug 2018 13:09:301:58
17ธนกฤต ดาษทรัพย์81013 Aug 2018 01:14:2013 Aug 2018 01:19:265:6
18ปิยะนันท์ อัครโคตร91011 Aug 2018 06:58:1611 Aug 2018 07:00:222:6
19ปิยะนันท์ อัครโคตร91011 Aug 2018 06:53:5511 Aug 2018 06:57:483:53
20นางสาวนฤภรกมล หวาเกตุ8109 Aug 2018 05:30:039 Aug 2018 05:32:502:47
21วิลาวัลย์ เฟื่องฟู8108 Aug 2018 21:32:418 Aug 2018 21:35:402:59
22อุดมพร วังชนะ9106 Aug 2018 15:12:576 Aug 2018 15:14:431:46
23อุดมพร วังชนะ10106 Aug 2018 14:44:096 Aug 2018 14:52:418:32
24จันทนา เข็มทอง8105 Aug 2018 15:58:515 Aug 2018 16:01:472:56
25Paweena Suakhiaw8105 Aug 2018 14:29:515 Aug 2018 14:32:092:18
26ไก่ ไก่9104 Aug 2018 15:31:554 Aug 2018 15:33:381:43
27ไก่ ไก่6104 Aug 2018 15:29:564 Aug 2018 15:31:451:49
28พิทยารัตน์ กลิ่นอ้ม6104 Aug 2018 11:39:454 Aug 2018 11:43:053:20
29พิทยารัตน์ กลิ่นอ้ม8104 Aug 2018 11:34:064 Aug 2018 11:39:285:22
30ไก่ ไก่6101 Aug 2018 23:55:281 Aug 2018 23:58:082:40


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713