สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 77186 ข้อสอบมาตรฐานชั้น ม.4 ชุดที่ 2/4
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1วิจิตรา รอดบุตร91029 Jul 2016 06:13:1929 Jul 2016 06:14:361:17
2วิจิตรา รอดบุตร101029 Jul 2016 06:08:3629 Jul 2016 06:11:292:53
3สมลักษณ์ พรโสภณ101014 Jul 2016 17:25:3614 Jul 2016 17:27:041:28
4สุพัตรา สีบุญ91028 Feb 2016 07:24:4028 Feb 2016 07:27:282:48
5สุนิตา ปานวงศ์71027 Feb 2016 08:52:4527 Feb 2016 08:56:013:16
6วีระพล มาลัย51024 Feb 2016 22:13:5324 Feb 2016 22:18:254:32


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713