สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 76734 แนวข้อสอบ สังคมฯ ม.1 ชุดที่1/3
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1ปุณญมาศ โพธิ์ทอง3510 Dec 2017 14:24:2410 Dec 2017 14:25:190:55
2ปุณญมาศ โพธิ์ทอง2510 Dec 2017 14:23:3710 Dec 2017 14:24:130:36
3ปุณญมาศ โพธิ์ทอง0510 Dec 2017 14:22:1310 Dec 2017 14:23:251:12
4ชลด พน058 Dec 2017 20:47:148 Dec 2017 20:48:030:49
5ชลด พน158 Dec 2017 20:45:288 Dec 2017 20:47:051:37
6ขนิษฐา สารเสนาะ51017 Nov 2017 13:32:5217 Nov 2017 13:36:163:24
7ศศิวิมล ชำวงศ์31014 Nov 2017 11:04:5014 Nov 2017 11:07:422:52
8โสภาวรรณ เทิ้งจันทึก1514 Nov 2017 11:05:0814 Nov 2017 11:05:400:32
9โสภาวรรณ เทิ้งจันทึก1514 Nov 2017 11:04:2914 Nov 2017 11:05:020:33
10โสภาวรรณ เทิ้งจันทึก21014 Nov 2017 11:03:3814 Nov 2017 11:03:560:18
11โสภาวรรณ เทิ้งจันทึก21014 Nov 2017 10:58:4014 Nov 2017 11:03:194:39
12ณิชาภัทร ชูชีพ4514 Nov 2017 09:46:0714 Nov 2017 09:48:442:37
13นายหือมัน เจ๊ะแว21011 Nov 2017 20:47:3811 Nov 2017 20:49:051:27
14Jayjay Day259 Nov 2017 20:11:549 Nov 2017 20:14:472:53
15พลอย ขยันดี157 Nov 2017 11:18:207 Nov 2017 11:21:142:54
16ด.ญ. นัน91020 Sep 2017 22:50:2420 Sep 2017 22:51:281:4
17มานิตา สำราญจิตต์31029 Jun 2017 19:26:0529 Jun 2017 19:28:392:34
18นส รนย3511 Jul 2016 17:03:4011 Jul 2016 17:04:020:22
19นส รนย3511 Jul 2016 17:03:0611 Jul 2016 17:03:300:24
20นส รนย51011 Jul 2016 17:02:1411 Jul 2016 17:02:450:31
21นส รนย51011 Jul 2016 17:01:4411 Jul 2016 17:02:060:22
22นส รนย61011 Jul 2016 17:01:1611 Jul 2016 17:01:390:23
23นส รนย61011 Jul 2016 16:57:1911 Jul 2016 16:59:252:6
24นส รนย41011 Jul 2016 16:50:5611 Jul 2016 16:56:545:58
25111 22281028 Feb 2016 17:04:2028 Feb 2016 17:06:332:13
26ชฏินี จูเทศ41028 Feb 2016 09:37:5428 Feb 2016 09:40:202:26
27สุนิตา ปานวงศ์21027 Feb 2016 09:07:4527 Feb 2016 09:08:551:10
28สุนิตา ปานวงศ์21027 Feb 2016 09:04:5527 Feb 2016 09:07:372:42


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713