สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 76726 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ หมวดกฎหมายว่าด้วยรถยนต์
เฉลี่ย จำนวน 10 ข้อ เท่ากับ 4.5000 *** ลบข้อมูล เก็บค่าใหม่ ***
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1นางเกี๋ยงแก้ว คำแสง31011 May 2018 07:57:1711 May 2018 08:01:504:33
2นางเกี๋ยงแก้ว คำแสง31011 May 2018 07:47:3311 May 2018 07:56:208:47
3ทักษิณ ชินวัด8109 May 2018 12:52:049 May 2018 12:54:412:37
4นาย วัชรเชนทร์ สิมัยนาม4102 May 2018 02:08:552 May 2018 02:17:388:43


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713