สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 76412 การวัดความยาวและพื้นที่
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1ธนาพร ขันตี11031 Jan 2017 03:09:2131 Jan 2017 03:09:370:16
2นางสาว ธัญชนก สิริพร41012 Jan 2017 20:56:2412 Jan 2017 20:56:310:7
3พะ พะ3106 Jul 2016 19:11:466 Jul 2016 19:12:050:19


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713