สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 76394 กฎหมายในชีวิตประจำวัน
เฉลี่ย จำนวน 10 ข้อ เท่ากับ *** ลบข้อมูล เก็บค่าใหม่ ***
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1วรรณวิสา อุทรังษ์4105 Nov 2017 10:23:045 Nov 2017 10:26:243:20
2วีระพงษ์ บุญมา9101 Oct 2017 13:14:361 Oct 2017 13:15:551:19
3ณัฐญา ศรีโค71025 Sep 2017 17:15:4525 Sep 2017 17:17:081:23
4Gambum Buttet71010 Sep 2017 19:09:2410 Sep 2017 19:09:340:10
5Gambum Buttet81010 Sep 2017 19:05:4410 Sep 2017 19:06:581:14
6Gambum Buttet71010 Sep 2017 19:03:3610 Sep 2017 19:05:402:4
7ศิริลักษณ์ ลักษณาโพธิ์71027 Aug 2017 22:37:2127 Aug 2017 22:40:072:46
8กนกศักดิ์ เพ็งพิศ8104 Aug 2017 22:01:354 Aug 2017 22:03:111:36
9กนกศักดิ์ เพ็งพิศ8104 Aug 2017 21:58:074 Aug 2017 22:00:452:38
10ณิชมน วงศ์สิงห์7103 Aug 2017 05:24:003 Aug 2017 05:24:010:1
11ณิชมน วงศ์สิงห์7103 Aug 2017 05:23:233 Aug 2017 05:23:240:1
12ณิชมน วงศ์สิงห์7103 Aug 2017 05:22:263 Aug 2017 05:22:480:22
13วิราชัน โลกนิยม5518 Feb 2017 17:17:3018 Feb 2017 17:18:050:35
14กกกกก ขขขขข8106 Jan 2017 13:23:186 Jan 2017 13:25:091:51
15สุภัสสร หรดี4522 Nov 2016 20:42:2122 Nov 2016 20:43:160:55
16สุภัสสร หรดี3522 Nov 2016 20:39:4122 Nov 2016 20:41:101:29
17ณัฐนิชา สวนขวัญ81029 Oct 2016 12:37:4929 Oct 2016 12:38:531:4
18พิชญา เพชรคง81029 Oct 2016 12:36:3029 Oct 2016 12:36:510:21
19พิชญา เพชรคง61029 Oct 2016 12:09:0129 Oct 2016 12:36:1327:12
20ณัฐนิชา สวนขวัญ41029 Oct 2016 12:00:0729 Oct 2016 12:08:148:7
21ปราณี กสิกรรุ่งเรือง1525 Sep 2016 15:06:4525 Sep 2016 15:06:460:1
22ปราณี กสิกรรุ่งเรือง1525 Sep 2016 15:04:4325 Sep 2016 15:06:091:26
23Vec Ter71010 Jul 2016 03:50:1710 Jul 2016 03:50:560:39
24Vec Ter71010 Jul 2016 03:48:5610 Jul 2016 03:50:081:12
25Vec Ter81010 Jul 2016 03:44:4410 Jul 2016 03:48:494:5


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713