สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 76394 กฎหมายในชีวิตประจำวัน
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1กนกศักดิ์ เพ็งพิศ8104 Aug 2017 22:01:354 Aug 2017 22:03:111:36
2กนกศักดิ์ เพ็งพิศ8104 Aug 2017 21:58:074 Aug 2017 22:00:452:38
3ณิชมน วงศ์สิงห์7103 Aug 2017 05:24:003 Aug 2017 05:24:010:1
4ณิชมน วงศ์สิงห์7103 Aug 2017 05:23:233 Aug 2017 05:23:240:1
5ณิชมน วงศ์สิงห์7103 Aug 2017 05:22:263 Aug 2017 05:22:480:22
6วิราชัน โลกนิยม5518 Feb 2017 17:17:3018 Feb 2017 17:18:050:35
7กกกกก ขขขขข8106 Jan 2017 13:23:186 Jan 2017 13:25:091:51
8สุภัสสร หรดี4522 Nov 2016 20:42:2122 Nov 2016 20:43:160:55
9สุภัสสร หรดี3522 Nov 2016 20:39:4122 Nov 2016 20:41:101:29
10ณัฐนิชา สวนขวัญ81029 Oct 2016 12:37:4929 Oct 2016 12:38:531:4
11พิชญา เพชรคง81029 Oct 2016 12:36:3029 Oct 2016 12:36:510:21
12พิชญา เพชรคง61029 Oct 2016 12:09:0129 Oct 2016 12:36:1327:12
13ณัฐนิชา สวนขวัญ41029 Oct 2016 12:00:0729 Oct 2016 12:08:148:7
14ปราณี กสิกรรุ่งเรือง1525 Sep 2016 15:06:4525 Sep 2016 15:06:460:1
15ปราณี กสิกรรุ่งเรือง1525 Sep 2016 15:04:4325 Sep 2016 15:06:091:26
16Vec Ter71010 Jul 2016 03:50:1710 Jul 2016 03:50:560:39
17Vec Ter71010 Jul 2016 03:48:5610 Jul 2016 03:50:081:12
18Vec Ter81010 Jul 2016 03:44:4410 Jul 2016 03:48:494:5


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713