สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 76164 ฝึก onet เลขยกกำลัง ม.6
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1อารียา เต้าทอง11016 Jan 2018 09:20:5716 Jan 2018 09:29:108:13
2สุธัญญา ผลไม้11016 Jan 2018 07:10:0916 Jan 2018 07:11:451:36
3พิชัย ใจสบาย11015 Jan 2018 11:32:1715 Jan 2018 11:34:252:8


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713