สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 75866 ตัวอย่างข้อสอบ ศาสนาสากล ชุดที่1
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1ปัทมพร ปุ๊ดหนอย7108 Jan 2017 09:21:268 Jan 2017 09:22:180:52
2ปัทมพร ปุ๊ดหนอย7108 Jan 2017 09:19:128 Jan 2017 09:19:400:28
31234 567871013 Dec 2016 20:54:5313 Dec 2016 20:56:181:25
4ทัชพร อินทรักษ31018 Nov 2016 14:47:2318 Nov 2016 14:47:470:24
5อัญชลี เพ็งรอด101024 Oct 2016 01:22:0124 Oct 2016 01:22:590:58
6มะม่วง ส้มโอ91010 Aug 2016 12:49:5410 Aug 2016 12:51:261:32
7อุษนา หาดเด็น2516 Jul 2016 20:59:4916 Jul 2016 21:00:240:35
8อุษนา หาดเด็น2516 Jul 2016 18:26:2316 Jul 2016 18:26:500:27
9อุษนา หาดเด็น0516 Jul 2016 18:25:1316 Jul 2016 18:25:470:34
10อุษนา หาดเด็น2516 Jul 2016 18:20:4816 Jul 2016 18:22:171:29
11อนัญญา ขัติยะปัญญา4510 Jul 2016 02:54:1810 Jul 2016 02:54:530:35
12dd d31016 May 2016 19:15:3216 May 2016 19:15:590:27
13สสส ขข71025 Feb 2016 11:44:3725 Feb 2016 11:44:550:18


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713