สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 75866 ตัวอย่างข้อสอบ ศาสนาสากล ชุดที่1
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1สิรารัตน์ ปะนิทานะเต61026 Nov 2017 14:10:4026 Nov 2017 14:12:231:43
2สิรารัตน์ ปะนิทานะเต61026 Nov 2017 14:07:5326 Nov 2017 14:10:102:17
3ชาครีย์ ชายเกตุ71014 Oct 2017 07:50:1414 Oct 2017 07:51:551:41
4วราภรณ์ ไชยเขื่อน31019 Sep 2017 11:28:3619 Sep 2017 11:30:452:9
5อารีรัตน์ กันหาชัย101019 Sep 2017 07:45:3219 Sep 2017 07:45:550:23
6อารีรัตน์ กันหาชัย91019 Sep 2017 07:44:5119 Sep 2017 07:45:250:34
7อารีรัตน์ กันหาชัย91019 Sep 2017 07:43:4219 Sep 2017 07:44:280:46
8อารีรัตน์ กันหาชัย71019 Sep 2017 07:40:1719 Sep 2017 07:41:150:58
9ปัทมพร ปุ๊ดหนอย7108 Jan 2017 09:21:268 Jan 2017 09:22:180:52
10ปัทมพร ปุ๊ดหนอย7108 Jan 2017 09:19:128 Jan 2017 09:19:400:28
111234 567871013 Dec 2016 20:54:5313 Dec 2016 20:56:181:25
12ทัชพร อินทรักษ31018 Nov 2016 14:47:2318 Nov 2016 14:47:470:24
13อัญชลี เพ็งรอด101024 Oct 2016 01:22:0124 Oct 2016 01:22:590:58
14มะม่วง ส้มโอ91010 Aug 2016 12:49:5410 Aug 2016 12:51:261:32
15อุษนา หาดเด็น2516 Jul 2016 20:59:4916 Jul 2016 21:00:240:35
16อุษนา หาดเด็น2516 Jul 2016 18:26:2316 Jul 2016 18:26:500:27
17อุษนา หาดเด็น0516 Jul 2016 18:25:1316 Jul 2016 18:25:470:34
18อุษนา หาดเด็น2516 Jul 2016 18:20:4816 Jul 2016 18:22:171:29
19อนัญญา ขัติยะปัญญา4510 Jul 2016 02:54:1810 Jul 2016 02:54:530:35
20dd d31016 May 2016 19:15:3216 May 2016 19:15:590:27
21สสส ขข71025 Feb 2016 11:44:3725 Feb 2016 11:44:550:18


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713