สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 75837 O-NET วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น ชุดที่1/6
เฉลี่ย จำนวน 10 ข้อ เท่ากับ 3.0000 *** ลบข้อมูล เก็บค่าใหม่ ***
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1ปวริส คงด้วง3104 May 2018 15:39:454 May 2018 15:43:083:23


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713