สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 75382 ยาเสพติด
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1กกกก งงงงงง61020 Nov 2017 11:46:0120 Nov 2017 11:47:521:51
2สุวรรณี ซื่อเสมอ101020 Sep 2017 13:51:3820 Sep 2017 13:52:110:33
3สุวรรณี ซื่อเสมอ101020 Sep 2017 13:49:4920 Sep 2017 13:50:230:34
4สุวรรณี ซื่อเสมอ91020 Sep 2017 13:48:2220 Sep 2017 13:48:580:36
5สุวรรณี ซื่อเสมอ101020 Sep 2017 13:43:0820 Sep 2017 13:47:364:28
6สุวรรณี ซื่อเสมอ81020 Sep 2017 13:41:1120 Sep 2017 13:42:080:57
7สุวรรณี ซื่อเสมอ81020 Sep 2017 13:39:4420 Sep 2017 13:40:350:51
8สุวรรณี ซื่อเสมอ81020 Sep 2017 13:37:3920 Sep 2017 13:38:591:20
9หลอ ลี่451 Dec 2016 20:44:591 Dec 2016 20:45:160:17
10หลอ ลี่451 Dec 2016 20:44:231 Dec 2016 20:44:260:3
11หลอ ลี่451 Dec 2016 20:43:301 Dec 2016 20:43:320:2
12หลอ ลี่451 Dec 2016 20:42:281 Dec 2016 20:43:080:40
13หลอ ลี่451 Dec 2016 20:40:461 Dec 2016 20:41:120:26
14กด้ะด้่ด้กดเ กเกอิแอิกอิกิ7103 Nov 2016 19:55:283 Nov 2016 19:57:472:19
15ๅ ๅ9109 Sep 2016 19:55:059 Sep 2016 19:55:590:54


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713