สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 75382 ยาเสพติด
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1หลอ ลี่451 Dec 2016 20:44:591 Dec 2016 20:45:160:17
2หลอ ลี่451 Dec 2016 20:44:231 Dec 2016 20:44:260:3
3หลอ ลี่451 Dec 2016 20:43:301 Dec 2016 20:43:320:2
4หลอ ลี่451 Dec 2016 20:42:281 Dec 2016 20:43:080:40
5หลอ ลี่451 Dec 2016 20:40:461 Dec 2016 20:41:120:26
6กด้ะด้่ด้กดเ กเกอิแอิกอิกิ7103 Nov 2016 19:55:283 Nov 2016 19:57:472:19
7ๅ ๅ9109 Sep 2016 19:55:059 Sep 2016 19:55:590:54


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713