สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 74967 บทที่ 4 การใช้โซล่าเซลล์
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1รรรร นน71031 Jan 2018 23:50:3831 Jan 2018 23:52:522:14
2มานะ มานะสกุล101029 Jan 2018 17:15:1829 Jan 2018 17:15:420:24
3วราพล นัยทอง10106 Jan 2018 09:52:216 Jan 2018 09:52:300:9
4วราพล นัยทอง9106 Jan 2018 09:51:486 Jan 2018 09:52:050:17
5วราพล นัยทอง8106 Jan 2018 09:45:216 Jan 2018 09:49:444:23


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713