สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 74967 บทที่ 4 การใช้โซล่าเซลล์
เฉลี่ย จำนวน 10 ข้อ เท่ากับ 6.9000 *** ลบข้อมูล เก็บค่าใหม่ ***
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1อุบลวรรณ เดชอูป91029 Oct 2018 15:44:5729 Oct 2018 15:47:352:38
2มานะ มานะสกุล91024 Oct 2018 21:30:0524 Oct 2018 21:32:402:35
3เอ บี101025 Sep 2018 09:25:3825 Sep 2018 09:28:032:25
4การะเวก จำรัส61014 Sep 2018 18:03:1314 Sep 2018 18:07:214:8
5บัคัค คับบ11014 Sep 2018 16:25:0914 Sep 2018 16:25:280:19
6บัคัค คับบ11014 Sep 2018 16:24:2814 Sep 2018 16:25:050:37
7บัคัค คับบ01014 Sep 2018 16:24:1614 Sep 2018 16:24:260:10
8บัคัค คับบ11014 Sep 2018 16:24:0314 Sep 2018 16:24:100:7
9หนึ่ง สอง101031 Aug 2018 09:27:5631 Aug 2018 09:29:171:21
10หนึ่ง สอง91031 Aug 2018 09:26:2331 Aug 2018 09:27:471:24
11หนึ่ง สอง91031 Aug 2018 09:23:5731 Aug 2018 09:26:152:18
12หนึ่ง สอง91031 Aug 2018 09:22:1531 Aug 2018 09:23:471:32
13หนึ่ง สอง81031 Aug 2018 09:20:0631 Aug 2018 09:22:102:4
14หนึ่ง สอง81031 Aug 2018 09:18:5631 Aug 2018 09:20:001:4
15หนึ่ง สอง81031 Aug 2018 09:16:4731 Aug 2018 09:18:502:3
16หนึ่ง สอง81031 Aug 2018 09:15:1731 Aug 2018 09:16:361:19
17หนึ่ง สอง91031 Aug 2018 09:07:5631 Aug 2018 09:13:365:40
18หดหดห กดกำดก91030 Aug 2018 21:09:1130 Aug 2018 21:10:100:59
19หดหดห กดกำดก81030 Aug 2018 21:06:5130 Aug 2018 21:09:042:13
20ละออ แก้วสาลี61015 Aug 2018 13:00:1215 Aug 2018 13:04:304:18
21suparet ubonban3513 Aug 2018 22:32:4013 Aug 2018 22:48:3315:53


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713