สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 73317 เรื่อง ธรรมชาติรอบตัว ป.3
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1ชุตินันท์ ยิ้มวรรณ182017 Sep 2017 18:20:5017 Sep 2017 18:23:442:54
2พรนิภา ศรีจาด11029 Aug 2017 14:48:1229 Aug 2017 14:49:331:21
3โอเว่น เอเดก8102 Oct 2016 15:03:502 Oct 2016 15:05:111:21
4โอเว่น เอเดก8102 Oct 2016 15:00:432 Oct 2016 15:02:241:41
5วีรานันท์ มั่งคั่ง9104 Jul 2016 18:37:364 Jul 2016 18:39:372:1
6Thidarat Wilaisin16207 Apr 2016 21:06:127 Apr 2016 21:10:384:26
7บุณยกร สายอ่อน10105 Apr 2016 12:08:255 Apr 2016 12:10:011:36
8ปฏิวัติ ตรีกุล101022 Mar 2016 13:42:5222 Mar 2016 13:45:533:1
9สุพัตรา บอไธสง81019 Mar 2016 17:20:2919 Mar 2016 17:22:231:54
10เพชร บุญโจม71018 Mar 2016 23:04:5518 Mar 2016 23:10:485:53
11ฐิตารีย์ บุญเพ็ง81024 Feb 2016 18:26:3424 Feb 2016 18:27:511:17


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713