สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 72665 กฎหมายครู (ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา)
เฉลี่ย จำนวน 10 ข้อ เท่ากับ 5.3158 *** ลบข้อมูล เก็บค่าใหม่ ***
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1ขนิษฐา โปรยทอง71021 Jun 2018 16:07:4921 Jun 2018 16:11:313:42
2วิลาสินี ชุมพล112031 May 2018 06:33:2231 May 2018 06:38:455:23
3สอบไม่ติด แน่ๆเลย132024 May 2018 16:14:4524 May 2018 16:18:293:44
4Aiw aiw61011 May 2018 12:50:4711 May 2018 12:52:451:58
5จิรภาภรณ์ เชิงหอม41010 May 2018 17:47:1810 May 2018 17:48:591:41
6วรรณ จินดามาตย์61010 May 2018 16:43:4310 May 2018 16:46:282:45
7วรรณ จินดามาตย์41010 May 2018 16:36:5810 May 2018 16:42:485:50
8แจ้ง ธรรมชาติ71010 May 2018 11:38:5210 May 2018 11:40:552:3
9เบญจรัตน์ ตระกูลเชิดชูชัย4109 May 2018 18:37:339 May 2018 18:39:492:16
105่เ่เ้กเ่ดก่า ่้ารสนีร6109 May 2018 16:40:169 May 2018 16:42:312:15
11P P13209 May 2018 11:30:479 May 2018 11:33:362:49
12P P6108 May 2018 13:17:108 May 2018 13:20:052:55
13P P13208 May 2018 13:08:198 May 2018 13:12:214:2
14Ning Ning4107 May 2018 17:26:067 May 2018 17:40:4314:37
15JJ Kero5106 May 2018 15:11:416 May 2018 15:13:291:48
16พร มี7104 May 2018 16:15:404 May 2018 16:17:532:13
17อ้อย ใจเย็น41030 Apr 2018 21:28:3130 Apr 2018 21:32:203:49
18การ รักดี0526 Apr 2018 12:12:5226 Apr 2018 12:13:380:46
19ศิวพงษ์ ตั้งตระกุล72023 Apr 2018 04:44:4223 Apr 2018 04:48:303:48
20Noi Tha71021 Apr 2018 16:37:5921 Apr 2018 16:40:002:1
21Noi Tha51021 Apr 2018 16:34:2121 Apr 2018 16:37:283:7
22มานพ นะกิจ41021 Apr 2018 08:28:1821 Apr 2018 08:30:131:55
23มานพ นะกิจ41021 Apr 2018 08:25:4321 Apr 2018 08:28:102:27
24สุภาวดี ชูนิล71019 Apr 2018 11:53:5719 Apr 2018 11:56:552:58
25สุภาวดี ชูนิล41019 Apr 2018 11:48:0719 Apr 2018 11:52:464:39


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713