สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 72341 เรื่อง แรงและความดัน ป.5 ชุดที่2
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1ณัฐณิชา ภาคพฤกษ์10101 Mar 2017 13:56:241 Mar 2017 13:58:221:58
2ณัฐณิชา ภาคพฤกษ์10101 Mar 2017 13:53:081 Mar 2017 13:55:082:0
3กรองกาญจน์ เจริญไชย101027 Sep 2016 10:31:1427 Sep 2016 10:34:563:42
4กรองกาญจน์ เจริญไชย101027 Sep 2016 10:25:4427 Sep 2016 10:28:142:30


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713