สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 71914 ข้อสอบใบขับขี่ล่าสุด 2560 ตอนรูปภาพจราจร
เฉลี่ย จำนวน 10 ข้อ เท่ากับ 8.4167 *** ลบข้อมูล เก็บค่าใหม่ ***
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1จุฑารัตน์ ปัตทะโส81021 Aug 2018 08:46:4021 Aug 2018 08:52:055:25
2เทพ ฉาย101021 Aug 2018 08:46:3621 Aug 2018 08:49:152:39
3เทพ ฉาย91021 Aug 2018 08:43:0121 Aug 2018 08:45:542:53
4นัฐพล ชนยุทธ81021 Aug 2018 08:38:5221 Aug 2018 08:45:026:10
5อภิสิทธิ์ แสนบุตรดี101016 Aug 2018 05:43:3516 Aug 2018 05:46:563:21
6อภิสิทธิ์ แสนบุตรดี91016 Aug 2018 05:41:4416 Aug 2018 05:43:261:42
7อภิสิทธิ์ แสนบุตรดี91016 Aug 2018 05:36:0816 Aug 2018 05:41:315:23
8อภิสิทธิ์ แสนบุตรดี101015 Aug 2018 21:56:5515 Aug 2018 22:01:504:55
9ชัยชนะ นาาเเถมนาค7106 Aug 2018 07:48:036 Aug 2018 07:52:404:37
10ชัยชนะ นาเเถมนาค7106 Aug 2018 00:45:156 Aug 2018 00:49:204:5
11ชัยชนะ นาเเถมนาค7106 Aug 2018 00:37:446 Aug 2018 00:44:537:9
12ชัยชนะ นาเเถมนาค7104 Aug 2018 00:05:254 Aug 2018 00:15:119:46


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713