สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 69564 O –net วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย ชุดที่2/4
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1รัตนาวดี วงศ์ทอง2101 Feb 2018 10:05:031 Feb 2018 10:06:361:33
2โด่ง สุดหล่อ91014 Jan 2018 00:35:4714 Jan 2018 00:36:571:10
3นันทินี ชัยวัด3531 Dec 2017 06:51:3131 Dec 2017 06:52:260:55
4ชุติมา กรมแสง41021 Dec 2017 17:32:1621 Dec 2017 17:34:011:45
5อัจฉริยา อาจสันเทียะ51023 Nov 2017 10:13:5423 Nov 2017 10:15:291:35
6เอื้องดาว สุทธิวง256 Nov 2017 19:54:126 Nov 2017 19:55:060:54
7กด เด3101 Nov 2017 16:09:111 Nov 2017 16:09:420:31
8กาญจนา คงทรัพย์โสภณ1521 Oct 2017 21:33:2621 Oct 2017 21:33:480:22
9กาญจนา คงทรัพย์โสภณ41021 Oct 2017 21:31:1921 Oct 2017 21:33:121:53
10ฐปณัฐ เกิดณรงค์จ01012 Sep 2017 08:41:0312 Sep 2017 08:41:260:23
11่้้้้เด ่เเเ้21029 Aug 2017 20:00:1829 Aug 2017 20:00:440:26
12freeze frost51028 Aug 2017 20:32:2128 Aug 2017 20:32:390:18
13นิสรา อุ่นชิน31029 Jul 2017 13:17:1329 Jul 2017 13:18:030:50
14แฮร่ แฮร่21020 Feb 2017 13:02:4220 Feb 2017 13:09:116:29
15น.ส.วิภาดา จันทา41019 Jan 2017 21:36:0019 Jan 2017 21:39:233:23
16อาริฟนี อาเเซดอยิ21018 Jan 2017 16:50:2418 Jan 2017 16:53:473:23
17สุรศักดิ์ มั่นคง1513 Jan 2017 11:43:3413 Jan 2017 11:44:190:45
18สุมัณฑณา ขวั21011 Jan 2017 22:33:1311 Jan 2017 22:34:131:0
19บรรจง ประดิษฐ31011 Jan 2017 19:00:3811 Jan 2017 19:02:061:28
20นายคะนองศักดิ์ ช้าชำนาญ6109 Jan 2017 14:47:429 Jan 2017 14:49:301:48
21อาจอง ขาวเนียร8106 Jan 2017 10:59:136 Jan 2017 11:02:183:5
22อาจอง ขาวเนียร8106 Jan 2017 10:57:256 Jan 2017 10:58:581:33
23อาจอง ขาวเนียร8106 Jan 2017 10:56:376 Jan 2017 10:57:040:27
24อาจอง ขาวเนียร8106 Jan 2017 10:56:096 Jan 2017 10:56:210:12
25อาจอง ขาวเนียร9106 Jan 2017 10:54:216 Jan 2017 10:55:481:27
26พ้กเด้กดเ กด้ิกเิก21022 Dec 2016 21:21:3722 Dec 2016 21:22:260:49
27นายชวนากร ลาดเส3521 Dec 2016 19:30:0121 Dec 2016 19:30:020:1
28นายชวนากร ลาดเส3521 Dec 2016 19:29:3521 Dec 2016 19:29:360:1
29นายชวนากร ลาดเส3521 Dec 2016 19:28:3321 Dec 2016 19:29:010:28
30นายชวนากร ลาดเส3521 Dec 2016 19:27:2421 Dec 2016 19:27:590:35
31อิอิ อ่าา31016 Dec 2016 12:10:2216 Dec 2016 12:11:140:52
32ฟ ฟ2104 Dec 2016 14:59:224 Dec 2016 15:00:090:47
33su An2517 Nov 2016 23:10:1417 Nov 2016 23:11:191:5
34su An2517 Nov 2016 23:07:4017 Nov 2016 23:09:061:26
35เฟื เอหห2109 Sep 2016 12:40:509 Sep 2016 12:41:260:36
36ภัทราพร ศิลาเปรื่อง5107 Sep 2016 18:44:277 Sep 2016 18:45:240:57
37สมหญิง มุขพันธ์21029 Aug 2016 16:12:5029 Aug 2016 16:13:541:4
38หนึ่ง สอง8106 Aug 2016 23:39:066 Aug 2016 23:39:120:6
39หนึ่ง สอง9106 Aug 2016 23:37:086 Aug 2016 23:38:381:30
40หนึ่ง สอง8106 Aug 2016 23:34:486 Aug 2016 23:36:542:6
41ณัฐณิชา ม่วงนุด2526 Jul 2016 23:38:3926 Jul 2016 23:39:190:40
42ณัฐณิชา ม่วงนุด41026 Jul 2016 23:34:5526 Jul 2016 23:37:272:32
43ฐิติกร รุ่งอนุชิตานุกูล31026 Jul 2016 16:38:2926 Jul 2016 16:38:370:8
44ปลายฟ้า พิงตะวัน11025 Jul 2016 09:15:4025 Jul 2016 09:16:070:27
45ปลายฟ้า พิงตะวัน01025 Jul 2016 09:07:1325 Jul 2016 09:08:371:24
46หเดก กด31021 Jul 2016 20:42:4521 Jul 2016 20:46:113:26
471 12107 Apr 2016 22:54:247 Apr 2016 22:54:390:15
48ปฏิวัติ ตรีกุล91028 Mar 2016 14:09:1128 Mar 2016 14:12:042:53
49ปฏิวัติ ตรีกุล21028 Mar 2016 13:59:1428 Mar 2016 14:06:126:58


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713