สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 69285 ข้อสอบกระบวนวิชากฎหมาย
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1ก ข41024 Jan 2017 12:47:4124 Jan 2017 12:50:382:57
2นพพล มาศงามเมือง6103 Nov 2016 09:00:183 Nov 2016 09:00:260:8
3นพพล มาศงามเมือง6103 Nov 2016 08:57:143 Nov 2016 08:59:432:29
4กาด่ฟหิ หา่กเืส่กเื61026 May 2016 15:05:1626 May 2016 15:07:232:7


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713