สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 69285 ข้อสอบกระบวนวิชากฎหมาย
เฉลี่ย จำนวน 10 ข้อ เท่ากับ *** ลบข้อมูล เก็บค่าใหม่ ***
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1นายโชกุน รักดี41011 Sep 2017 19:18:0711 Sep 2017 19:22:284:21
2นายนิกร กูลหลัง7105 Sep 2017 15:00:085 Sep 2017 15:03:333:25
3กนกลดา ก้อนดินจี่71031 Aug 2017 23:19:4231 Aug 2017 23:20:120:30
4กนกลดา ก้อนดินจี่71031 Aug 2017 23:18:5931 Aug 2017 23:19:280:29
5กนกลดา ก้อนดินจี่71031 Aug 2017 23:18:1631 Aug 2017 23:18:400:24
6กนกลดา ก้อนดินจี่81031 Aug 2017 23:17:2331 Aug 2017 23:17:550:32
7กนกลดา ก้อนดินจี่61031 Aug 2017 23:16:2631 Aug 2017 23:17:120:46
8กนกลดา ก้อนดินจี่71031 Aug 2017 23:15:4131 Aug 2017 23:16:120:31
9กนกลดา ก้อนดินจี่61031 Aug 2017 23:14:3631 Aug 2017 23:15:280:52
10กนกลดา ก้อนดินจี่81031 Aug 2017 23:12:3631 Aug 2017 23:13:521:16
11กนกลดา ก้อนดินจี่61031 Aug 2017 23:08:2731 Aug 2017 23:11:433:16
12อธิคม รัตนะ41027 Aug 2017 21:38:1427 Aug 2017 21:43:495:35
13ก ข41024 Jan 2017 12:47:4124 Jan 2017 12:50:382:57
14นพพล มาศงามเมือง6103 Nov 2016 09:00:183 Nov 2016 09:00:260:8
15นพพล มาศงามเมือง6103 Nov 2016 08:57:143 Nov 2016 08:59:432:29
16กาด่ฟหิ หา่กเืส่กเื61026 May 2016 15:05:1626 May 2016 15:07:232:7


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713