สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 68889 เรื่อง น้ำฟ้าและดวงดาว ป.5 ชุดที่1
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1กนต์ธีร์ แซ่จู้91015 Mar 2017 17:19:1315 Mar 2017 17:20:301:17
2กนต์ธีร์ แซ่จู้81015 Mar 2017 17:13:0715 Mar 2017 17:16:463:39
3อริสา กาติ้บ8107 Mar 2017 11:13:357 Mar 2017 11:18:264:51
4 U V91028 Feb 2017 05:26:2428 Feb 2017 05:26:250:1
5 U V91028 Feb 2017 05:25:3328 Feb 2017 05:25:340:1
6 U V91028 Feb 2017 05:24:4428 Feb 2017 05:24:460:2
7 U V91028 Feb 2017 05:23:5728 Feb 2017 05:23:580:1
8 U V91028 Feb 2017 05:23:0928 Feb 2017 05:23:100:1
9 U V91028 Feb 2017 05:22:2128 Feb 2017 05:22:220:1
10 U V91028 Feb 2017 05:21:3228 Feb 2017 05:21:330:1
11 U V91028 Feb 2017 05:20:4428 Feb 2017 05:20:460:2
12 U V91028 Feb 2017 05:19:5728 Feb 2017 05:19:580:1
13 U V91028 Feb 2017 05:19:0828 Feb 2017 05:19:090:1
14 U V91028 Feb 2017 05:18:2128 Feb 2017 05:18:220:1
15 U V91028 Feb 2017 05:17:2728 Feb 2017 05:17:290:2
16 U V91028 Feb 2017 05:15:1028 Feb 2017 05:16:411:31
17โอเค จิงจิง91017 Feb 2017 16:50:3717 Feb 2017 16:51:571:20
18โอเค จิงจิง91017 Feb 2017 16:48:2717 Feb 2017 16:49:421:15
19โอเค จิงจิง91017 Feb 2017 16:38:5517 Feb 2017 16:47:508:55
20รักชนก งามวงษ์81011 Feb 2017 03:39:2711 Feb 2017 03:44:535:26
21สุธาสินี เกตุปัญญา71010 Feb 2017 15:52:5710 Feb 2017 15:53:510:54
22เอ ท8107 Feb 2017 12:44:027 Feb 2017 12:44:050:3
23เอ ท8107 Feb 2017 12:40:227 Feb 2017 12:43:122:50
24คณิศิลป์ เล็กเจริญ9102 Feb 2017 21:42:192 Feb 2017 21:44:482:29
25คณิศิลป์ เล็กเจริญ7102 Feb 2017 21:36:492 Feb 2017 21:41:495:0
26จรีย์พร ชูกลิ่น10102 Feb 2017 19:23:272 Feb 2017 19:24:200:53
27จรีย์พร ชูกลิ่น10102 Feb 2017 19:19:492 Feb 2017 19:20:380:49
28วีระวรรณ ภูเจริญ9102 Feb 2017 10:06:182 Feb 2017 10:07:170:59
29วีระวรรณ ภูเจริญ10102 Feb 2017 10:03:382 Feb 2017 10:05:161:38
30วิภาดา ทองอร่าม61029 Jan 2017 17:26:1229 Jan 2017 17:26:590:47
31วิภาดา ทองอร่าม61029 Jan 2017 17:21:4829 Jan 2017 17:25:073:19
32ด.ญ.ธนิษฐา ปรางจันทร์3525 Jan 2017 18:00:2625 Jan 2017 18:00:270:1
33ด.ญ.ธนิษฐา ปรางจันทร์3525 Jan 2017 18:00:1425 Jan 2017 18:00:150:1
34ด.ญ.ธนิษฐา ปรางจันทร์3525 Jan 2017 17:58:1725 Jan 2017 18:00:031:46
35ณัฏฐธิดา สุขเกษม101022 Jan 2017 14:54:5222 Jan 2017 14:56:511:59
36อมิตา มีพริ้ง1521 Jan 2017 08:35:0721 Jan 2017 08:36:010:54
37นพำาา รำาำากา71014 Jan 2017 09:58:4914 Jan 2017 09:59:551:6
38นพำาา รำาำากา71014 Jan 2017 09:56:3714 Jan 2017 09:58:151:38
39pornpimon wanluang41012 Jan 2017 13:43:4012 Jan 2017 13:43:400:0
40pornpimon wanluang41012 Jan 2017 13:43:2512 Jan 2017 13:43:250:0
41pornpimon wanluang41012 Jan 2017 13:43:0812 Jan 2017 13:43:090:1
42pornpimon wanluang41012 Jan 2017 13:37:0312 Jan 2017 13:42:285:25
43ธีรวุฒิ เตชนันท์61012 Jan 2017 13:30:4212 Jan 2017 13:31:561:14
44ธีรวุฒิ เตชนันท์61012 Jan 2017 13:28:4512 Jan 2017 13:29:430:58
45พัชรพล กิตกสานต์61012 Jan 2017 13:27:2512 Jan 2017 13:27:250:0
46พัชรพล กิตกสานต์61012 Jan 2017 13:27:0912 Jan 2017 13:27:110:2
47พัชรพล กิตกสานต์61012 Jan 2017 13:23:1312 Jan 2017 13:26:393:26
48สม นำ91012 Jan 2017 13:26:1212 Jan 2017 13:26:260:14
49สม นำ91012 Jan 2017 13:25:4612 Jan 2017 13:25:550:9
50สม นำ91012 Jan 2017 13:23:0412 Jan 2017 13:25:062:2
51ด.ช.พัชรพล กิติกสานต์3512 Jan 2017 13:15:2112 Jan 2017 13:16:180:57
52เจษฎา จำปาพรม10109 Jan 2017 14:06:299 Jan 2017 14:15:599:30
53หัสดินทร์ เอี่ยมละมัย101023 Dec 2016 09:24:0623 Dec 2016 09:29:004:54
54ป้อง นที91024 Feb 2016 12:13:2824 Feb 2016 12:14:391:11


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713