สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 68889 เรื่อง น้ำฟ้าและดวงดาว ป.5 ชุดที่1
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1ด.ญวนัสนันท์ ศิริพรรณ์255 Nov 2017 17:52:415 Nov 2017 17:55:052:24
2ฟ้า แสนดี451 Oct 2017 13:31:091 Oct 2017 13:31:460:37
3ฟ้า แสนดี10101 Oct 2017 13:28:401 Oct 2017 13:30:061:26
4ธรณ์ จันทนพันธ์101017 Sep 2017 12:11:2417 Sep 2017 12:12:431:19
5ธรณ์ จันทนพันธ์91017 Sep 2017 12:08:1517 Sep 2017 12:11:052:50
6ธรณ์ จันทนพันธ์91017 Sep 2017 12:04:0117 Sep 2017 12:07:593:58
7ธรณ์ จันทนพันธ์61017 Sep 2017 12:03:1517 Sep 2017 12:03:150:0
8ธรณ์ จันทนพันธ์61017 Sep 2017 11:58:1417 Sep 2017 12:02:564:42
9ภาคิน แก้วพุฒตาล10104 Sep 2017 20:34:164 Sep 2017 20:35:261:10
10ภาคิน แก้วพุฒตาล8104 Sep 2017 20:32:354 Sep 2017 20:33:501:15
11ภาคิน แก้วพุฒตาล7104 Sep 2017 20:20:414 Sep 2017 20:26:135:32
12นรภัทร ยิ้มน่วม7106 Aug 2017 12:16:066 Aug 2017 12:16:070:1
13นรภัทร ยิ้มน่วม7106 Aug 2017 12:15:276 Aug 2017 12:15:290:2
14นรภัทร ยิ้มน่วม7106 Aug 2017 12:14:476 Aug 2017 12:14:480:1
15นรภัทร ยิ้มน่วม7106 Aug 2017 12:14:096 Aug 2017 12:14:100:1
16นรภัทร ยิ้มน่วม7106 Aug 2017 12:10:286 Aug 2017 12:13:303:2
17อัมพวา พวงแก้ว81031 Jul 2017 05:03:0331 Jul 2017 05:05:162:13
18กนต์ธีร์ แซ่จู้91015 Mar 2017 17:19:1315 Mar 2017 17:20:301:17
19กนต์ธีร์ แซ่จู้81015 Mar 2017 17:13:0715 Mar 2017 17:16:463:39
20อริสา กาติ้บ8107 Mar 2017 11:13:357 Mar 2017 11:18:264:51
21 U V91028 Feb 2017 05:26:2428 Feb 2017 05:26:250:1
22 U V91028 Feb 2017 05:25:3328 Feb 2017 05:25:340:1
23 U V91028 Feb 2017 05:24:4428 Feb 2017 05:24:460:2
24 U V91028 Feb 2017 05:23:5728 Feb 2017 05:23:580:1
25 U V91028 Feb 2017 05:23:0928 Feb 2017 05:23:100:1
26 U V91028 Feb 2017 05:22:2128 Feb 2017 05:22:220:1
27 U V91028 Feb 2017 05:21:3228 Feb 2017 05:21:330:1
28 U V91028 Feb 2017 05:20:4428 Feb 2017 05:20:460:2
29 U V91028 Feb 2017 05:19:5728 Feb 2017 05:19:580:1
30 U V91028 Feb 2017 05:19:0828 Feb 2017 05:19:090:1
31 U V91028 Feb 2017 05:18:2128 Feb 2017 05:18:220:1
32 U V91028 Feb 2017 05:17:2728 Feb 2017 05:17:290:2
33 U V91028 Feb 2017 05:15:1028 Feb 2017 05:16:411:31
34โอเค จิงจิง91017 Feb 2017 16:50:3717 Feb 2017 16:51:571:20
35โอเค จิงจิง91017 Feb 2017 16:48:2717 Feb 2017 16:49:421:15
36โอเค จิงจิง91017 Feb 2017 16:38:5517 Feb 2017 16:47:508:55
37รักชนก งามวงษ์81011 Feb 2017 03:39:2711 Feb 2017 03:44:535:26
38สุธาสินี เกตุปัญญา71010 Feb 2017 15:52:5710 Feb 2017 15:53:510:54
39เอ ท8107 Feb 2017 12:44:027 Feb 2017 12:44:050:3
40เอ ท8107 Feb 2017 12:40:227 Feb 2017 12:43:122:50
41คณิศิลป์ เล็กเจริญ9102 Feb 2017 21:42:192 Feb 2017 21:44:482:29
42คณิศิลป์ เล็กเจริญ7102 Feb 2017 21:36:492 Feb 2017 21:41:495:0
43จรีย์พร ชูกลิ่น10102 Feb 2017 19:23:272 Feb 2017 19:24:200:53
44จรีย์พร ชูกลิ่น10102 Feb 2017 19:19:492 Feb 2017 19:20:380:49
45วีระวรรณ ภูเจริญ9102 Feb 2017 10:06:182 Feb 2017 10:07:170:59
46วีระวรรณ ภูเจริญ10102 Feb 2017 10:03:382 Feb 2017 10:05:161:38
47วิภาดา ทองอร่าม61029 Jan 2017 17:26:1229 Jan 2017 17:26:590:47
48วิภาดา ทองอร่าม61029 Jan 2017 17:21:4829 Jan 2017 17:25:073:19
49ด.ญ.ธนิษฐา ปรางจันทร์3525 Jan 2017 18:00:2625 Jan 2017 18:00:270:1
50ด.ญ.ธนิษฐา ปรางจันทร์3525 Jan 2017 18:00:1425 Jan 2017 18:00:150:1
51ด.ญ.ธนิษฐา ปรางจันทร์3525 Jan 2017 17:58:1725 Jan 2017 18:00:031:46
52ณัฏฐธิดา สุขเกษม101022 Jan 2017 14:54:5222 Jan 2017 14:56:511:59
53อมิตา มีพริ้ง1521 Jan 2017 08:35:0721 Jan 2017 08:36:010:54
54นพำาา รำาำากา71014 Jan 2017 09:58:4914 Jan 2017 09:59:551:6
55นพำาา รำาำากา71014 Jan 2017 09:56:3714 Jan 2017 09:58:151:38
56pornpimon wanluang41012 Jan 2017 13:43:4012 Jan 2017 13:43:400:0
57pornpimon wanluang41012 Jan 2017 13:43:2512 Jan 2017 13:43:250:0
58pornpimon wanluang41012 Jan 2017 13:43:0812 Jan 2017 13:43:090:1
59pornpimon wanluang41012 Jan 2017 13:37:0312 Jan 2017 13:42:285:25
60ธีรวุฒิ เตชนันท์61012 Jan 2017 13:30:4212 Jan 2017 13:31:561:14
61ธีรวุฒิ เตชนันท์61012 Jan 2017 13:28:4512 Jan 2017 13:29:430:58
62พัชรพล กิตกสานต์61012 Jan 2017 13:27:2512 Jan 2017 13:27:250:0
63พัชรพล กิตกสานต์61012 Jan 2017 13:27:0912 Jan 2017 13:27:110:2
64พัชรพล กิตกสานต์61012 Jan 2017 13:23:1312 Jan 2017 13:26:393:26
65สม นำ91012 Jan 2017 13:26:1212 Jan 2017 13:26:260:14
66สม นำ91012 Jan 2017 13:25:4612 Jan 2017 13:25:550:9
67สม นำ91012 Jan 2017 13:23:0412 Jan 2017 13:25:062:2
68ด.ช.พัชรพล กิติกสานต์3512 Jan 2017 13:15:2112 Jan 2017 13:16:180:57
69เจษฎา จำปาพรม10109 Jan 2017 14:06:299 Jan 2017 14:15:599:30
70หัสดินทร์ เอี่ยมละมัย101023 Dec 2016 09:24:0623 Dec 2016 09:29:004:54
71ป้อง นที91024 Feb 2016 12:13:2824 Feb 2016 12:14:391:11


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713