สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 68631 ข้อสอบใบขับขี่ล่าสุด 2560 ตอนการรับรู้สถานการณ์อันตราย
เฉลี่ย จำนวน 10 ข้อ เท่ากับ 7.0000 *** ลบข้อมูล เก็บค่าใหม่ ***
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1อภิสิทธิ์ แสนบุตรดี71015 Aug 2018 22:02:4915 Aug 2018 22:11:088:19


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713