สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 68631 ข้อสอบใบขับขี่ล่าสุด 2560 ตอนการรับรู้สถานการณ์อันตราย
เฉลี่ย จำนวน 10 ข้อ เท่ากับ 7.5000 *** ลบข้อมูล เก็บค่าใหม่ ***
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1กนกวรรณ วัชโสก7107 May 2018 20:16:587 May 2018 20:25:228:24
2อัมพร ศรีอินทร์7101 May 2018 07:07:361 May 2018 07:13:536:17
3วิชัย ทองชมภู101016 Apr 2018 16:16:1916 Apr 2018 16:24:368:17
4ออม สิน61010 Apr 2018 09:49:2210 Apr 2018 09:58:178:55


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713