สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 68147 เศรษฐกิจพอเพียง
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1อันนา ดวงดี101010 Aug 2017 15:51:1810 Aug 2017 15:52:170:59
2สายสมร สุจิมงคล101016 Jul 2017 16:00:5216 Jul 2017 16:02:111:19
3อนันต์ อันวาซะ91028 May 2017 16:10:2128 May 2017 16:10:390:18
4อนันต์ อันวาซะ91028 May 2017 16:06:5728 May 2017 16:09:032:6
5ปรีชา ยิ้มยวน101018 Mar 2017 12:05:0918 Mar 2017 12:05:140:5
6ปรีชา ยิ้มยวน101018 Mar 2017 12:03:0118 Mar 2017 12:03:070:6
7ปรีชา ยิ้มยวน101018 Mar 2017 12:00:5918 Mar 2017 12:01:030:4
8ปรีชา ยิ้มยวน101018 Mar 2017 11:58:3618 Mar 2017 11:59:020:26
9ปรีชา ยิ้มยวน101018 Mar 2017 11:55:2718 Mar 2017 11:57:041:37
10ปรีชา ยิ้มยวน101018 Mar 2017 11:53:1618 Mar 2017 11:54:130:57
11ปรีชา ยิ้มยวน101018 Mar 2017 11:52:1518 Mar 2017 11:52:160:1
12ปรีชา ยิ้มยวน101018 Mar 2017 11:51:0418 Mar 2017 11:51:080:4
13ปรีชา ยิ้มยวน101018 Mar 2017 11:50:0118 Mar 2017 11:50:030:2
14ปรีชา ยิ้มยวน101018 Mar 2017 11:48:3018 Mar 2017 11:49:010:31
15ปรีชา ยิ้มยวน101018 Mar 2017 11:43:5018 Mar 2017 11:46:272:37
16สุภาพร วงศ์เปี่ยม91028 Nov 2016 17:49:2628 Nov 2016 17:54:224:56
17ปนัฐฐา อภัยภักดี5513 Nov 2016 16:02:5613 Nov 2016 16:03:290:33
18ปนัฐฐา อภัยภักดี101013 Nov 2016 16:00:4113 Nov 2016 16:02:001:19
19tanit nit101018 Mar 2016 08:12:3118 Mar 2016 08:13:521:21
20tanit nit91018 Mar 2016 08:09:5418 Mar 2016 08:12:092:15


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713