สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 67211 แนวข้อสอบภาษาไทย ป.4
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1ภัทรธิดา ดีคำ6108 Oct 2016 13:03:528 Oct 2016 13:09:395:47
2ด.ญ.ผัลย์ศุภา สิงห์ไชย5103 Oct 2016 20:24:463 Oct 2016 20:26:161:30
3ด.ญ.ผัลย์ศุภา สิงห์ไชย5103 Oct 2016 20:19:483 Oct 2016 20:24:074:19
4กีรติ ภูมิกุญชร91014 Sep 2016 12:18:4514 Sep 2016 12:19:531:8
5222 kk10101 Aug 2016 09:08:411 Aug 2016 09:08:480:7
6222 kk10101 Aug 2016 09:08:241 Aug 2016 09:08:380:14
7222 kk8101 Aug 2016 09:08:121 Aug 2016 09:08:210:9
8222 kk9101 Aug 2016 09:07:541 Aug 2016 09:08:020:8
9จารุมน บัวสม61026 Jul 2016 19:43:4326 Jul 2016 19:44:300:47
10จารุมน บัวสม61026 Jul 2016 19:42:4726 Jul 2016 19:43:350:48
11จารุมน บัวสม61026 Jul 2016 19:38:4926 Jul 2016 19:42:333:44
12ภัทรธิดา ดีคำ61019 Jul 2016 20:33:5219 Jul 2016 20:39:165:24
13ภัทรธิดา ดีคำ71021 May 2016 21:12:5521 May 2016 21:20:598:4
14Kwanchanok Sriyotha1104 May 2016 10:04:154 May 2016 10:04:450:30


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713