สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 65463 O –net วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย ชุดที่3/3
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1อรยา เสกเเสร้ง21023 Feb 2017 13:53:4723 Feb 2017 13:53:480:1
2อรยา เสกเเสร้ง21023 Feb 2017 13:52:5923 Feb 2017 13:53:000:1
3อรยา เสกเเสร้ง21023 Feb 2017 13:52:1223 Feb 2017 13:52:140:2
4อรยา เสกเเสร้ง21023 Feb 2017 13:51:2623 Feb 2017 13:51:270:1
5อรยา เสกเเสร้ง21023 Feb 2017 13:50:3323 Feb 2017 13:50:350:2
6อรยา เสกเเสร้ง21023 Feb 2017 13:49:3823 Feb 2017 13:49:420:4
7อรยา เสกเเสร้ง21023 Feb 2017 13:47:1923 Feb 2017 13:47:200:1
8อรยา เสกเเสร้ง21023 Feb 2017 13:43:1223 Feb 2017 13:43:560:44
9อรยา เสกเเสร้ง21023 Feb 2017 13:42:2723 Feb 2017 13:42:280:1
10อรยา เสกเเสร้ง21023 Feb 2017 13:40:5923 Feb 2017 13:41:380:39
11อรยา เสกเเสร้ง21023 Feb 2017 13:39:5923 Feb 2017 13:40:000:1
12อรยา เสกเเสร้ง21023 Feb 2017 13:37:3623 Feb 2017 13:38:300:54
13อรยา เสกเเสร้ง31023 Feb 2017 13:36:1623 Feb 2017 13:36:500:34
14อรยา เสกเเสร้ง21023 Feb 2017 13:35:2723 Feb 2017 13:35:300:3
15อรยา เสกเเสร้ง21023 Feb 2017 13:31:4523 Feb 2017 13:34:282:43
16ดีนี่ สมใจ2101 Oct 2016 21:38:001 Oct 2016 21:41:183:18
17จิราพร แช่มฉิมพลี2107 Apr 2016 16:43:447 Apr 2016 16:48:174:33
18ปฏวัติ ตรีกุล51019 Mar 2016 14:31:2719 Mar 2016 14:33:512:24
19อารียา บุญหนา101025 Feb 2016 20:45:4625 Feb 2016 20:48:222:36
20อารียา บุญหนา31024 Feb 2016 17:32:2624 Feb 2016 17:36:524:26


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713