สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 65371 แนวข้อสอบ สังคมฯ ม.1 ชุดที่1/2
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1วุฒิชัย บุญเวช21025 Oct 2017 19:03:4625 Oct 2017 19:11:217:35
2Prissana Phang-on31012 Feb 2017 14:53:3012 Feb 2017 14:59:065:36
3ปุญญพัฒน์ ชูแก้ว41023 Nov 2016 20:37:5223 Nov 2016 20:37:530:1
4ปุญญพัฒน์ ชูแก้ว41023 Nov 2016 20:37:2523 Nov 2016 20:37:250:0
5ปุญญพัฒน์ ชูแก้ว41023 Nov 2016 20:32:5423 Nov 2016 20:36:574:3
6เกมส์ จันทา61026 Jul 2016 22:11:5226 Jul 2016 22:11:520:0
7เกมส์ จันทา61026 Jul 2016 22:11:4526 Jul 2016 22:11:450:0
8เกมส์ จันทา61026 Jul 2016 22:11:3826 Jul 2016 22:11:380:0
9เกมส์ จันทา61026 Jul 2016 22:09:0526 Jul 2016 22:11:052:0
10เกมส์ จันทา41026 Jul 2016 22:08:2026 Jul 2016 22:08:200:0
11เกมส์ จันทา41026 Jul 2016 22:08:1326 Jul 2016 22:08:130:0
12เกมส์ จันทา41026 Jul 2016 22:05:0326 Jul 2016 22:07:242:21
13วิทิตา จันทร์วิเศษ2525 Jul 2016 18:41:0825 Jul 2016 18:41:570:49
14วิทิตา จันทร์วิเศษ41025 Jul 2016 18:39:3025 Jul 2016 18:40:421:12
15วิทิตา จันทร์วิเศษ41025 Jul 2016 18:33:2525 Jul 2016 18:39:015:36
16ดาริกา กุลรัตนรักษ์41024 Jul 2016 18:58:4924 Jul 2016 19:02:433:54
17กก ดำดี11018 Jul 2016 10:22:2918 Jul 2016 10:22:570:28
18111 22231028 Feb 2016 17:02:1828 Feb 2016 17:04:121:54
19ชฏินี จูเทศ31028 Feb 2016 09:34:0928 Feb 2016 09:36:582:49


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713