สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 65213 เรื่อง นานาวัสดุ ป.5 ชุดที่1
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1ปรีดี ศรีเพชร10109 May 2017 00:12:209 May 2017 00:16:053:45
2นุก นิก8105 May 2017 07:25:135 May 2017 07:26:161:3
3สา วิสุ81024 Dec 2016 20:40:0624 Dec 2016 20:42:162:10
4fk; adf91022 Dec 2016 14:39:3322 Dec 2016 14:40:481:15
5สิทธิ กอง81021 Oct 2016 00:33:2621 Oct 2016 00:35:091:43
6สิทธิ กอง91021 Oct 2016 00:30:2421 Oct 2016 00:31:541:30
7การ์ตีนี สะมะแอ2514 Oct 2016 11:15:0514 Oct 2016 11:18:193:14
8ธัญนพ ม่านมูล7104 Oct 2016 22:40:594 Oct 2016 22:44:363:37
9ธัญนพ ม่านมูล1104 Oct 2016 22:38:224 Oct 2016 22:40:232:1
10ออเร้น น่ารัก8101 Oct 2016 21:37:011 Oct 2016 21:42:075:6
11กิตติภณ รุ่งเรืองรัตน์81023 Sep 2016 04:47:2823 Sep 2016 04:50:142:46
12กิตติภณ รุ่งเรืองรัตน์71023 Sep 2016 04:42:1123 Sep 2016 04:46:264:15
13ดาว มีสกุล10108 Aug 2016 13:05:418 Aug 2016 13:07:001:19
14สรัญญา สร้อยจันดา6105 Aug 2016 12:33:385 Aug 2016 12:38:475:9
15อัดสกร นามี3105 Aug 2016 00:27:455 Aug 2016 00:29:041:19
16รุจิรา สกลวิจิตร101024 Jul 2016 15:23:4524 Jul 2016 15:25:301:45
17นาย ก สา9107 Jul 2016 21:08:007 Jul 2016 21:12:484:48
18นาย ก สา7107 Jul 2016 21:04:397 Jul 2016 21:07:222:43
19ดา บัว6106 Jul 2016 15:41:126 Jul 2016 15:43:562:44
20ไหม คนสวย8102 Jun 2016 01:52:392 Jun 2016 01:53:260:47
21ไหม คนสวย9102 Jun 2016 01:47:452 Jun 2016 01:48:440:59


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713