สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 62715 ข้อสอบสาระการเขียน ชุดที่ ๒
เฉลี่ย จำนวน 10 ข้อ เท่ากับ 3.0000 *** ลบข้อมูล เก็บค่าใหม่ ***
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1น.สนิภาพร แสงจันทร์31018 May 2018 22:22:4818 May 2018 22:23:370:49


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713